STANK. Trafikkontoret och kretslopp och vatten åtgärdar problemen med lukt i Linné. Foto: Mostphotos & Gabriel Tjulander

Här är förklaringen bakom stanken i Linné

Sedan i våras har kommunen fått in flera anmälningar från boende i Linné om att det luktat avlopp i området. Förklaringarna kan vara flera och nu pågår arbetet med att åtgärda problemen.

  • Publicerad 05:30, 16 okt 2020

Det är framförallt i området längs med Övre Husargatan där boende och förbipasserande reagerat på att det luktat avlopp.

– När vi fick in anmälningar i våras åkte vi ut och kikade på vad det kunde vara. Det visade sig att trafikkontoret utfört arbeten av vattenlås på rännstensbrunnar och inte återfyllt. Då har lukten kunnat gå upp, säger Jonas Lunding Andersson, på kretslopp och vatten.

Kim Andersson, planeringsledare på trafikkontoret, som äger och förvaltar rännstensbrunnarna, säger att vattenlåsen inte varit i bra skick, men att de nu under hösten har fixat problemen.  

– Det kan vara gamla rör som spricker eller andra saker. Vi har sett över och åtgärdat bristerna som fanns, säger hon.

Varför har det luktat?

– I våra dagvattenledningar hanteras bara regnvatten. Men lukten kan komma från huvudledningen, det beror på vad kretslopp och vatten låtit ansluta, säger Kim Andersson.

En annan förklaring till lukten kan vara brunnslock som inte är täta.

– De som inte är täta har fått ett rött kryss på sig. De håller på att bytas. Entreprenören är ute nu. Totalt ska 70 lock i hela området bytas, säger Jonas Lunding Andersson.

Kommer lukten försvinna nu?

– Ja, vi hoppas det. Men vi har också ett magasin på Medicinareberget som ju inte är så långt bort. Lukten kan också komma därifrån. Det ska byggas om nästa år så det ska rensas under vintern. Efter det kommer det lukta mindre därifrån, men när vi håller på kan det ju lukta en del, säger Jonas Lunding Andersson.