Eva Sahlin, Gunilla Grahn-Hinnfors, Bella Linde, Fredric Askerup, Stefan Edman, Erik Selin. Foto: Fastighets AB Balder

Här är nya bostadsområdet som ska minska stress

Närhet till natur kan minska både stress, oro och ångest. Det tar Balder fasta på i planeringen av nya bostadsområdet Västra Eklanda. Som stöd i arbetat tar de hjälp av fem rådgivare med olika expertis.

  • Publicerad 14:15, 11 jan 2020

Man har också kunnat se att våld i nära relationer minskar...

I Västra Eklanda vid Änggårdsbergens södra fot ska ett helt nytt bostadsområde växa fram de kommande åren. I det nära 90 000 kvadratmeter stora området planerar fastighetsbolaget Balder för 1 500 till 2 000 nya bostäder med cirka 5 000 invånare. Det blir även kontor, handel, skola och förskolor.

Just närheten till Änggårdsbergen lyfter Balder fram som något som gynnar boendes hälsa. Enligt siffror från Folkhälsoinstitutet lider var tredje svensk av någon form av psykisk ohälsa. I planeringsarbetet för Västra Eklanda tar Balder hjälp av fem rådgivare med olika expertområdet.

– Vi är varken psykologer eller läkare. Men vi är en samhällsaktör inom en sektor som berör många människor. Vi vill nu undersöka möjligheten att planera och bygga ett område så att hälsa, motion och återhämtning blir en naturlig del av de boendes vardag, sa Erik Selin, VD på Balder vid ett lunchseminarium om projektet.

En av experterna är Eva Sahlin, filosofie doktor vid Institutet för stressmedicin på Västra Götalandsregionen, som forskat på just natur och välbefinnande, hälsa och stress i tolv år.

– Vi brukar säga att den första studien som visar på den positiva effekten för vår hälsa av att även ha utsikt mot naturen kom på 80-talet. Då visade en studie att det hade betydelse om man hade utsikt från sin sjuksäng mot några träd eller om man bara hade en tegelvägg utanför fönstret när man låg på sjukhus efter en operation. Även om de flesta har förmånen att kunna gå ut så har inte alla det. Då har utsikten stor betydelse, säger hon.

Eva Sahlin berättar också om senare studier som visat på grönskans positiva effekter.

– Det finns studier som visar att ett bostadsområde med grönska och naturinslag hade färre inslag av kriminalitet jämfört med ett kargt bostadsområde av mer betongtyp. Välordnad grönska gör att människor rör sig mer ute och då upptäcker de om det händer saker. Man har också kunnat se att våld i nära relationer minskar och att barn med ADHD upplevs ha färre symtom i bostadsområden där det fanns grönska, säger Eva Sahlin.

Hon ser givetvis en stor fördel av områdets närhet till Änggårdsbergen. Samtidigt menar hon att även mindre grönområden som parker och innergårdar har betydelse för välbefinnandet.

De senaste åren har Eva Sahlin märkt ett ökat intresse kring hennes forskning.

– Det har blivit en större bredd på uppdragsgivare som vill att jag kommer och föreläser. Tidigare var det mer inom utbildning som jag blev kontaktad. Nu är det många inriktningar – politiska partier, kommuner, församlingar och organisationer.

Har du varit inblandad i något bostadsprojekt förut?

– Nej, det är helt nytt. Men det ska bli väldigt spännande.

Tror du att du kommer få fler liknande uppdrag?

– Nu pratar man mycket om förtätning och att ta bort grönområden i städerna. Där finns en motkraft som försöker visa på fördelarna, både med miljö och välbefinnande. Vi har en eskalerande stress och vi vet att naturen påverkar våra stressystem till det bättre. Det finns all anledning att tro och hoppas att det blir mer av detta, säger Eva Sahlin.

Balders fem rådgivare

Eva Sahlin, filosofie doktor vid institutet för stressmedicin på Västra Götalandsregionen.

Stefan Edman, biolog och författare samt tidigare sakkunnig i miljödepartementet.

Bella Linde, journalist, föreläsare och författare med inriktning på odlingens välgörande effekter.

Agneta Lindegård Andersson, docent i folkhälsovetenskap och utvecklingsledare på Västra Götalandsregionen

Fredric Askerup, journalist, personlig tränare och grundare av löparorganisationen Lonesome Runners.

Visa merVisa mindre