Foto: Johanna Roos

Här är skolan som eleverna väljer bort

Frölundaskolan har under lång tid kritiserats av Skolinspektionen och inför hösten har skolan endast fått 11 ansökningar till förskoleklass. Nu hoppas skolkommunalrådet Axel Darvik (L) att en ny ledning ska kunna vända utvecklingen.

  • Publicerad 05:30, 12 mar 2021

Det är tydligt att detta är en skola som inte riktigt har fungerat och det är inte okej. Alla skolor som vi har ska vara bra.

Skolkommunalrådet. Axel Darvik (L). Foto: Pressbild

Endast 11 blivande förskoleklasselever har önskat Frölundaskolan som sitt förstahandsval inför hösten.

Detta trots skolans centrala läge i en intensivt expanderande stadsdel.

Det kan jämföras med närliggande skolor som Flatåsskolan med 70 förstahandsval, Björkåsskolan med 61, Frejaskolan med 62, Skytteskolan med 50 och Påvelundsskolan, som 82 valt i första hand.

Rektorn svarar på tuffa kritiken

Frölundaskolan har under flera år fått hård kritik från Skolinspektionen.

I en uppföljning under förra året bedömer Skolinspektionen att det fortfarande finns allvarliga brister i skolans arbete med att säkerställa trygghet och studiero för eleverna.

Man konstaterar även att skolan brister i sitt arbete mot kränkande behandling.

Får ny ledning

Skolkommunalrådet Axel Darvik (L) känner till problemen på Frölundaskolan.

– Det har varit problem med stök och oordning på skolan och i klasserna. Det har varit mycket ordningsproblem som tar tid av undervisningen.

Han menar att det behövs en tydlig förändring för att vända utvecklingen.

– Det är tydligt att detta är en skola som inte riktigt har fungerat och det är inte okej. Alla skolor som vi har ska vara bra.

Lärare säger upp sig efter skolans sparkrav

Som en del av den större omorganisationen som grundskolan i Göteborg står inför kommer det till hösten att bli en sammanhållen skolenhet för hela Frölundaskolan F-9, som också blir ett eget skolområde med en ny ledning.

– Ny rektor blir Carolin Juneberg och jag önskar henne och hennes team lycka till, säger Axel Darvik.

Hur ska man komma tillrätta med problemen på Frölundaskolan, som finns även på andra skolor?

– I grund och botten handlar det om att skapa en kultur där lärare och rektorer får tillbaka sin auktoritet där man inte accepterar kränkningar varken från lärare eller elever.

– Det gäller att visa från vuxenvärlden att det här inte på något sätt är okej och jobba med det på ett professionellt sätt och ingripa vid olika typer av incidenter.

Du har tidigare sagt att du inte tror på nyttan med elevassistenter.

– Man kan inte låta auktoritet gå till elevassistenter. Vi behöver ha professionellt stöd för de som har stora problem med skolan, men vi ska inte ha ett stort antal outbildade för att skapa ordning. Läraren ska vara ledaren i klassrummet.

Hur ska man hantera elever som bryter mot reglerna?

– Det finns en bild av att man till varje pris ska inkludera elever i en klass, men det fungerar inte för alla och då kan man behöva lyfta ut dem till särskilda undervisningsgrupper.

Stöket fortsätter på kritiserade skolan


 

Vi är GBG