Här banar sig Västlänken fram i Göteborgs underjord

Under det senaste året har tunneln för Västlänken varsamt sprängs fram under Residenset. Nu sätter en bergvägg stopp. Borriggarna riktas istället söderut mot Rosenlund där tågtunneln ska klämmas in mellan hemliga arkiv och underjordiska garage.

  • Publicerad 16:30, 19 dec 2021

En bra bit ner under Otterhälleberget vakar Santa Barbara. Helgonstatyetten sticker ut i det annars lergråa tunnelröret, som leder till såväl Götatunnelns servicedel som en nybyggd del av Västlänken. 

– Hon är tunnelarbetarnas skyddshelgon. Många som arbetar här kommer från katolska länder, säger Karin Malmqvist, projektledare för Hagaetappen på Trafikverket

Skyddshelgon. Santa Barbara vakar över tunnelbyggarna.

Nöjd. Karin Malmqvist, projektledare för Hagaetappen på Trafikverket.

Det är alltid någon som blir störd men vi är nöjda med arbete.

Hittills har det mesta gått som planerat med etapp Haga, vilken bland annat innefattar en bit spårtunnel under en av Göteborgs äldsta byggnader – Residenset. 

Arbetet har därför krävt ytterst försiktiga arbetsmetoder för att hålla tillåtna vibrationsnivåer för att inte skada byggnaden.

– Vi har gjort den här tunneldelen utan att påverka Residenset och de närboende alltför mycket. Det är alltid någon som blir störd men vi är nöjda med arbete i förhållande till de förutsättningar vi har haft, säger Karin Malmquist. 

Nu avstannar sprängningsarbetet från den här sidan. En stor bergvägg sätter punkt för nu.

– Vi sparar en bit berg, precis i utkanten av Residenset, sidan som vetter mot gatan och kanalen. Nästa år i november börjar vi i stället spränga oss in från andra hållet, från Södra Hamngatan, säger byggledare Olof Kallin, Trafikverket

Men innan Trafikverket lämnar just den här delen av tunneln, ska bergväggen täckas av betong som skydd.

"Häftigt"

I dag är det John Carlsson och Mohammad Jafari rattar den stora sprutroboten.

– Det känns häftigt att vara med att bygga Västlänken, säger de. 

Olof Kallin har byggt tunnlar sedan 70-talet och menar att det bästa är att få stå på orörd mark.

– Det mest fantastiska med det här är att efter en sprängning, kommer man dit ingen annan har varit tidigare. Man är först.

Han riktar sin ficklampa mot andra delen av tunnelröret.

– Här ska rälsen ligga framöver och dras vidare ditåt.

För nu börjar sprängningsarbetet söderut mot Rosenlund. Samtidigt börjar det bli trångt i berget. Västlänken måste samsas med arkiv, parkeringsgarage och andra underjordiska anläggningar.

– Vi har tråcklat oss igenom berget så att vi kan klämma oss in mellan alla olika anläggningar. Vi går bland annat under Kungsgaraget och över Götatunneln, säger Karin Malmqvist.

Mer om etapp Haga

Dryga tre kilometer av deletapp Haga byggs genom berg. Dessa kilometrar inkluderar både huvudtunneln i berg på 1 450 meter och tillhörande servicetunnlar på sträckan. I och med stoppet vid residensethartrafik verket kommit nästan halva vägen, vilket innebär en och en halv kilometer genom berg.

Tunneldrivningen mot Stora Hamnkanalen påbörjades våren 2021 och arbetet har gått försiktigt fram för att säkerställa att Länsresidenset, byggnadsminne sedan 1935, inte tar skada. Tunneln under Residenset blir cirka 11 meter hög, 15 meter bred och bergtäckningen upp till byggnaden är cirka tio meter.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre