Foto: Mostphotos

Här byggs 10 nya förskolor i väster

Mellan 2018 och 2023 förväntas antalet förskolebarn i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo öka med omkring 600. För att svara upp mot behovet planeras nu för över 60 nya förskoleavdelningar fram till 2027.

  • Publicerad 13:47, 20 okt 2020

De senaste åren har bostadsbygget i Askim-Frölunda-Högsbo tagit rejäl fart. De största byggprojekten omfattar bland annat Flatås, Högsbotorp, kring Frölunda torg samt i Nya Hovås.

Under perioden 2018-2023 förväntas en folkökning med 9300 personer, vilket motsvarar 15 procent.

Antalet barn i förskoleåldrarna, 1-5 år, väntas därmed öka med omkring 600.

Den raska byggtakten av nya bostäder ställer nu krav på fler förskolor och i nuläget planeras över 60 nya avdelningar fördelade på 10 nya förskolor fram till 2027.

Förskola. Här planeras det för nya förskolor. Foto: Gabriel Tjulander

Det har saknats rätt mycket platser i Högsbo, men där har vi flera nya förskolor på gång-

Störst behov i Högsbo

I ett mail till GöteborgDirekt skriver Annika Rynner, planeringsledare på stadsledningskontoret:

"I stadsdelsförvaltning Askim-Frölunda-Högsbo ser vi en viss obalans under de närmsta två åren mellan tillgång på förskoleplatser och efterfrågan. Jämvikt uppnås 2023 utifrån planerad byggtakt och innevarande befolkningsprognos."

Enligt Hans Wettby, utbildningschef område väster på förskoleförvaltningen, är behovet som störst i Högsbo, där redan inom det närmsta året planeras för 16 nya avdelningar.

– Det har saknats rätt mycket platser i Högsbo. Första kvartalet 2021 öppnar fyra nya avdelningar på Famngatan i Flatås park och senare under våren lika många på Örtungsgatan. I slutet av 2021 får vi även åtta nya avdelningar på Orkestergatan.

Lugn höst

Enligt honom kan man, innan allt är på plats, behöva ta hjälp av frölundaområdet.

I Högsbo har man under byggtiden dessutom tillfälliga lokaler på Sjupundsgatan i Högsbohöjd, dit bland annat barnen från Orkestergatans förskola evakuerades inför rivningen.

– Nu i höst har vi gott om platser och det beror mycket på coronasituationen som gjort att många förlänger sin föräldraledighet och avvaktar med förskolestarten. På våren blir alltid behovet av platser lite större, säger Hans Wettby.

Gott om platser

Även i stadsdelens södra delar klarar man att svara upp för behovet. Det menar Johan Forsstrand, även han utbildningschef på förskoleförvaltningen område väster.

– Det är inga problem alls, vi har snarare lite för mycket platser i Askim- och Sisjöområdet. Det är lite trångt i Hovås medan Billdal är mer i balans. Bygget av den nya förskolan på Uggleberget i Nya Hovås har skjutits fram så där är tidsplanen fortfarande lite oklar.

Här planeras de nya avdelningarna

Beslutad expansion

Orkestergatans förskola, Kaverös, 4 avdelningar

Revs tidigare i år.

På samma plats byggs en ny förskola med 8 avdelningar. (slutet 2021)

Lilla Skintebovägen, Skintebo, 8 avdelningar

Utökas till 10 avdelningar (2020-2023)

Famngatan (Flatås park), Flatås

Ny förskola med 4 avdelningar byggs (början 2021)

Pennygången, Högsbohöjd

Ny förskola med 4 avdelningar byggs (2020-2023)

Uggleberget, Nya Hovås

Ny förskola med 8 avdelningar byggs (2020-2023)

Örtugsgatan, Högsbotorp

Ny förskola med 4 avdelningar byggs (våren 2021)

Utreds med möjlig leverans fram till 2027

Sparbanksplatsen, Järnbrott

Ny förskola med 6 avdelninar

Askims pilegårdsväg, Askim

Ny förskola med 6 avdelningar

Olof Asklunds gata etapp 2, Högsbo industriområde

Ny förskola med 16 avdelningar

Gitarrgatan 5, Frölunda, 3 avdelningar

Rivning planeras

På samma plats byggs en ny förskola med 8 avdelningar.

Hyltevägen 1, Askim, 2 avdelningar

Utreds om rivning

Planerad utökning till 6 avdelningar

Tillfälliga lokaler:

Sjupundsgatan, Högsbohöjd, 8 avdelningar

Visa merVisa mindre

Vi är GBG

    Vi är GBG