Här byggs klimatsmarta förskolan med hampakalk

Det klimatvänliga byggnadsmaterialet hampakalk har funnits i flera år, men nu byggs den första byggnaden i Göteborg med materialet.

  • Publicerad 10:34, 15 jun 2021

Vi hoppas att vi med Hoppet kan visa att det är möjligt att nå fossilfri byggnation inom tio år.

Den klimatsmarta förskolan Hoppet ska vara färdigställt i år. Byggprojektet på Backa kyrkogata benämns som Sveriges första fossilfria byggprojekt vilket innebär att man i så hög utsträckning det går har använt fossilfria material och metoder under byggandet.

Helt fossilfritt blir det inte, enligt ett pressmeddelande från Göteborg stad, men utsläppen av växthusgaser beräknas minska med 70 procent jämfört med en vanlig förskola.

Här byggs Hoppet – en klimatsmart förskola

Första byggnaden i hampakalk

Nu står det även klart att man valt att använda byggmaterialet hampakalk till en av förskolans byggnader. Det handlar om återvinningsstationen där det även ska finnas ställplatser för barnvagnar.

– Så vitt vi vet är det den första byggnaden i Göteborg som byggs med hampakalk. Materialet har många bra egenskaper som eftersträvas vid husbyggen. Konstruktionen blir tung och har god isolering, är lufttät, ljudisolerande och har dessutom goda fukt- och temperaturutjämnande egenskaper, säger innovationsledare Elsa Fahlén i pressmeddelandet.

Som namnet antyder består hampakalk av industrihampa, vatten och kalk. Industrihampa är av EU godkända hampasorter som har en låg THC-halt (tetrahydrocannabinol). Ur klimatsynpunkt är materialet bra eftersom hampa liksom andra växter binder koldioxid genom fotosyntesen när den växer.

Strävar mot fossilfritt byggande

När byggmaterialet i framtiden bedöms som uttjänt går det också i högre utsträckning att återvinna det jämfört med andra material.

– Vi hoppas att vi med Hoppet kan visa att det är möjligt att nå fossilfri byggnation inom tio år, säger Elsa Fahlén.

Väggarna av hampakalk ska produceras på Ringön av ett Göteborgsföretag.

Vi är GBG