Rickad Lantz, försäljningschef på Swede Energy som ska bygga den solcellsanläggningen på Hisingen. Här på ett annat tak. Foto: Swede Energy

SOLENERGI. I Hisingens logistikpark ska ett 30 000 kvadrat meter tak täckas av solceller. Foto: Swedeenergy / Soltech (visionsbild)

Här byggs Nordens största solcellsanläggning

Nordens största anläggning för solenergi ska byggas på Hisingen. Det handlar om ett över fyra fotbollsplaner stort tak täckt med solceller.

  • Publicerad 12:10, 25 apr 2020

Tidigare fick vi jobba på att hitta företag som är intresserade av solenergi medan det idag kommer förfrågningar i princip dagligen.

Enligt statistik från Energimyndigheten finns omkring totalt 44 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige efter en ökning med 19 000 anläggningar under 2019.

Det innebär att under fjolåret byggdes många mindre solcellsanläggningar och att antalet småskaliga producenter har ökat.  

Nu är Nordens största takbaserade solcellsanläggning på gång att byggas i Hisingen logistikpark.

Hisingen logistikpark. Foto: Google

Det är fastighetsbolag Castellum som är beställaren av anläggningen som beräknas kosta 27 miljoner kronor och ha en årlig elproduktion på cirka 3,3 GWh, vilket motsvarar 660 standardvillors elkonsumtion.

30 år i branschen

Det är Swede Energy som bygger den 30 000 kvadratmeter – motsvarande 4,2 fotbollsplaner – stora anläggningen.

Företaget har arbetat i energibranschen i drygt 30 år och mycket har hänt under årens lopp.

– Tidigare fick vi jobba mer på att hitta företag som är intresserade av solenergi medan det idag kommer förfrågningar i princip dagligen, säger Rickard Lantz, försäljningschef, Swede Energy.

Han har själv 15 års erfarenhet av kraftindustrin och menar att hållbarhet har blivit en allt viktigare aspekt för företagare när de överväger att investera i en solcellsanläggning.

Rickard Lantz ser också att allt fler vågar satsa på stora anläggningar för att täcka sin grundförbrukning, vilket för industrier ofta handlar om flera hundra kilowatt.

– Med rätt expertis kan man bygga anläggningar som är såväl ekonomiskt och miljömässigt som tekniskt hållbara med få riskelement, säger han.

Byggnationen av den nya solcellsanläggningen har påbörjats under våren och beräknas att gå i drift vid årsskiftet.

Solenergi: Det visar statistiken från Energimyndgiheten

Göteborg, Uppsala, Stockholm och Linköping hade en installerad effekt på över 15 MW vid slutet av 2019.

Göteborg, Uppsala, Västerås installerade minst 6 MW per kommun under 2019.

Vid slutet av året 2019 var det bara en kommun som saknade solcellsanläggningar, jämfört med tio kommuner år 2016.

Statistiken är framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Energimyndigheten, som är ansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Källa: Energimyndigheten

Visa merVisa mindre

Vi är GBG