Under 2020 dog totalt 574 göteborgare i covid-19.  Av dessa dog 59 procent, 338 personer på ett äldreboende, enligt siffror från Socialstyrelsen.

Men de coronarelaterade dödsfallen har slagit olika hårt i olika delar av Göteborg.

Nästan var femte dödsfall i nordöstra Göteborg under förra året var ett covidfall. Det var också där som äldreboendena drabbades hårdast av smittspridningen. Det rapporterar P4 Göteborg efter en granskning av Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

– När äldreboende drabbades, smittades också en stor del anhöriga som arbetade inom hälsosjukvården och serviceyrke som sedan spreds i familjer och vidare till äldreboenden, säger, Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen till P4 Göteborg.

Trångboddhet

Kartläggningen visar att nästan 20 procent av de som dog i nordost, dog av covid-19 medan andelen coronarelaterade dödsfall på Hisingen, sydväst och centrum låg omkring 11 och 12 procent.

Orsaken till ett högre dödstal i nordost går att relatera till bland annat trångboddhet och att fler har yrken som inte går att sköta hemifrån, menar Leif Dottevall.

– Det behöver identifieras ännu tydligare hur smittspridningen sker snabbare ju tätare man bor, ju tätare man reser, ju mer serviceyrken man ha. De som hade möjlighet att jobba hemma var mer skyddande, säger han.