Här hamnar Göteborgs första cykelöverfarter

Delsjövägen ska rustas upp och bland annat ska man underlätta för cykling. En av nyheterna är cykelöverfarter där bilister och andra korsande fordon har väjningsplikt, de första i Göteborg.

  • Publicerad 06:00, 11 okt 2017

Under året är planen att de ska vara färdiga, när första etappen av Delsjövägens ombyggnad är klar.

Cykelöverfarterna blir de första i Göteborg och det som är nytt är väjningsplikten. På vanliga, obevakade cykelpassager ska fordonsförare visserligen anpassa hastigheten, men det är cyklister som har väjningsplikt mot trafiken på korsande gata.

Vid de nya cykelöverfarterna är det i stället korsande fordon som ska stanna. En uppdatering som länge efterfrågats av cyklister i stan.

– De här på Delsjövägen blir de första cykelöverfarterna i Göteborg. Det betyder att fordon som korsar cykelbanan har väjningsplikt, men ingen har företräde så alla måste ha lika bra uppsikt. Det är viktigt att alla trafikanter anpassar hastigheten och visar hänsyn, säger Malin Månsson, cykelplanerare på trafikkontoret.

Cykelöverfarterna hastighetssäkras genom en upphöjning i marken. Något som nu kommer att göras på flera platser runtom i stan, för att förbereda för fler cykelöverfarter.

Nyheten är en del av handlingsplanen för cykel 2017, där trafikkontoret nu betar av insatser för cykelinfrastrukturen. Mycket är dock försenat och investeringarna har halkat efter på grund av hög arbetsbelastning och många parallella nybyggen, vilket det går att läsa mer om här:

Cyklingen trampar vatten i Göteborg

Förutom cykelöverfarter, innehåller handlingsplanen även nya cykelvägar vid bland annat Fiskhamnsmotet, Härlandavägen och Lillhagsvägen. På 40 platser i stan kommer 500 nya cykelställ att placeras ut, flera cykelbanor (bland annat Säröbanan) ska få ny belysning och snart kommer Olskrokstorget att få en Styr&Ställ-station.

En annan cykelnyhet som ingår i handlingsplanen är en uppdatering av appen Cykelstaden.

– Vi håller på med en uppdatering så att den ska kunna visa störningsinfo, om det finns aktuella hinder på cykelnätet. Vad jag förstått så är det i princip färdigt och den kommer att nylanseras i höst, säger Malin Månsson.

Detta är en cykelöverfart

Här ska bilisterna väja för cyklisterna, på samma sätt som vid övergångsställe. Cyklisterna har samma krav på försiktighet. En cykelöverfart kräver hastighetsdämpande åtgärder, målade "hajtänder" och särskild skylt. Cykelöverfarter kommer troligen användas sparsamt, vid särskilt utsatta platser där cyklismen ska ha företräde t ex vid särskilda snabbcykelbanor.

Källa: NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande)

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG