Bra exempel. Tredje Långgatan som sommargågata har uppskattas av såväl besökare som näringslivet. Nu kan liknande koncept vara på gång i Gamlestaden och Lundby. Foto: Frida Winter/Göteborg & Co (arkvibild)

Här kan det bli nya sommargågator

Större uteserveringar, mer grönska och parkbänkar. Nu vill Miljöpartiet förvandla Brahegatan i Gamlestaden och delar av Herkulesgatan i Lundby till sommargågator.

  • Publicerad 08:04, 12 nov 2019

– Vi vill ha en mer levande stadsmiljö och vi ser att det har varit väldigt positivt med de sommargågatorna som finns. Det är en möjlighet att lyfta det lokala stadslivet även utanför centrum, säger Emmali Jansson (MP), ledamot och 2:e vice ordförande i Fastighetsnämnden.

Varför just Brahegatan i Gamlestaden och Herkulesgatan på Hisingen?

– Det finns redan mycket folk och restauranger på de gatorna, det sjuder och bubblar mycket positivt där. Får man mer yta för folk att sitta på skulle det verkligen kunna öppna upp för restaurangerna och hela stadsdelen skulle gynnas av ett härligt folkliv, säger Emmali Jansson.

Stadsdelsförvaltningen i Östra Göteborg ställer sig positiva till förslaget men poängterar att en sådan förändring måste ske tillsammans med lokala aktörer och de boende.

– Det kan innebära vissa tillgänglighetsproblem men gågator brukar uppskattas i sommartid och minskad biltrafik är bra för luften. Det är viktigt att gå vidare med en sådan förändring i samråd med verksamheterna i området, säger Ann-Charlotte Gustafsson, utvecklingsledare stadsutveckling och miljö, Östra Göteborg och tillägger:

– Det händer väldigt mycket i Gamlestaden med nybyggen som gör att populära stråk och gator kan ändras. Det är också viktigt att titta på innan man dundrar in och gör en sommargågata.

Lyckad sommar på Tredje Långgatan

Emmali Jansson (MP) håller med om att en utveckling måste ske i samverkan med lokalsamhället och pekar på Tredje Långgatan som ett lyckat exempel där såväl besökare som näringsliv ser positivt på förändringen.

Samtidigt menar hon att inte måste handla om större uteserveringar utan att det även kan innebära mer grönska och parkbänkar.

– Man ska inte behöva konsumera på gågatorna utan det ska vara härliga ytor för göteborgarna och besökare under sommaren.

Total namnförvirring i Gamlestaden oroar