Med start på fredag anordnas gratis prova på-aktiviteter på en rad olika ställen i staden. Bakom aktiviteterna står Street Games som drivs av Göteborgs stad i samverkan med bland annat RF-SISU Västra Götaland.

Med sig har man det lokala föreningslivet som är med och leder aktiviteterna. Förutom att ge möjligheten röra sig och hitta nya vänner, hoppas Street Games att det kommer bidra till att fler hittar tillbaka till föreningslivet som under pandemin har tappat många aktiva.

I faktarutan nedan hittar du alla ställen och dagar som Street Games finns på plats.