Här kan Göteborgs nya storkyrkogård anläggas

Varje år begravs drygt 4 100 göteborgare. Men tillgången på gravplatser i allmänhet, och kistgravar i synnerhet, är ingen självklarhet på alla begravningsplatser. Och på flertalet av stadens kyrkogårdar är det redan fullt.

  • Publicerad 05:30, 3 nov 2021

Under hösten har arbetet intensifierats i syfte att hitta mark för en ny storkyrkogård någonstans i Göteborg.

Begravningssamfälligheten förvaltar 36 begravningsplatser inom Göteborgs stads gränser. Och även om det är trångt om saligheten så har samfälligheten skyldighet att se till att samtliga bosatta i Göteborg också ska ha möjlighet att gravsättas i Göteborg.

– Göteborgs begravningssamfällighet har under de senaste 10 åren arbetat tillsammans med Fastighetskontoret i Göteborgs stad. Under hösten har vi intensifierat det arbetet i syfte att hitta mark för en ny storkyrkogård någonstans i Göteborg, säger Katarina Evenseth, begravningschef Svenska kyrkan.

30 000 nya gravplatser

Planen för den nya storkyrkogården är 30 000 nya gravplatser. För att täcka det behovet behöver begravningssamfällighet ungefär 45 hektar mark, motsvarande yta som Västra kyrkogården täcker, eller lite drygt 63 fotbollsplaner.

Men var?

– Vi tittar på platser i nordöstra Göteborg och på Hisingen, områden där staden har en ganska så stor inflyttning i dagsläget, säger Katarina Evenseth.

– Vi planerar också en utbyggnad av kyrkogården i Tuve, precis i närheten av den gamla kyrkogården, ett arbete som är tänkt att påbörjas efter årskiftet.

Folkmängden ökar

Folkmängden i Göteborg ökar och förväntas, enligt Göteborgs stads befolkningsprognoser, att öka än mer fram till 2035.

– Behovet av kistgravar ökar och det hänger samman med att stadens befolkningssammansättningen förändras. En tredjedel av medborgarna är utrikesfödda eller har utrikesfödda föräldrar. Den muslimska andelen av Göteborgs befolkning har ökat under de senaste åren, med en hög andel äldre, vilket har lett till att begravningssamfälligheten fortlöpande kommer att projektera och anlägga muslimska gravplatser under de kommande 10 åren. Under hösten anläggs två nya kistgravfält i Kviberg med sammanlagt 400 platser, säger Katarina Evenseth.

Även om tillgången på kistgravar är begränsad så får en alltid plats på andra sätt. Göteborgs Begravningssamfällighet tillhandahåller kistgravar, urngravar, gravsättning i minneslund och i askgravlund. Planering för att även kunna erbjuda gravsättning i askgravplats pågår för fullt.

Inte hugget i sten

I Göteborg, precis som i andra storstäder, går det även att få plats i så kallade återgångsgravar.

– Systemet med återgångsgravar påbörjades i liten skala redan under 1990-talet som ett led i att försöka få bukt med bristen på gravplatser, samt att kunna erbjuda tillgängliga och attraktiva gravplatser. Det finns även starka miljöskäl som talar för ett återbruk av gravstenar, säger Katarina Evenseth.

Återgångsgravar är gravar som antingen återtagits av Göteborgs begravningssamfällighet på grund av vanskötsel eller också har de lämnats tillbaka av släkten som ägt dem.

Om ägarfamiljen inte längre har något anspråk på stenen blästras namnen bort så att en ny gravrättsinnehavare kan gravera in ett nytt namn i den befintliga gravstenen.

Gravfriden är evig

Enligt begravningslagen måste det dock ha gått minst 25 år sedan den senaste personen begravdes innan graven kan återupplåtas. Gravfriden är evig, vilket innebär också att tidigare gravsatta kistor och urnor får vara kvar i graven.

– Det är uppenbart att det finns en allmän känslighet när det gäller återgångsgravar, en del människor kan inte tänka sig att dela gravplats med en okänd och det måste man ha respekt för. Men det är så olika hur man tänker och det finns inget rätt eller fel, säger Katarina Evenseth.

Idag finns runt 7 400 disponibla återgångsgravar varav de flesta ligger på de stora begravningsplatserna, såsom Kvibergs kyrkogård samt på Östra och Västra kyrkogårdarna.

Av de drygt 4 100 personer som årligen gravsätts i Göteborg gravsätts cirka 350 personer i återgångsgravar.

Gravplatser i Angered/Östra Göteborg

Gravplatser i Angered/Östra Göteborg

Angered gamla: Fullt.

Angered nya: Finns återgångsgravar, både kist och urngravar, samt askgravlund.

Bergum: God tillgång på både kist- och urngravar.

Gunnared: Finns nya kist- och urngravar, inga återgångsgravar.

Kviberg: Nya gravar och återgångsgravar för kista och urna. Ny muslimsk gravplats under utbyggnad.

Gravplatser i Hisingen

Backa gamla: Fullt. Ingen ask/minneslund.

Backa nya: Bara återgångsgravar, god tillgång.

Björlanda: Endast nya kistgravar, inga urngravar. Askgravlund finns.

Fridhem: Nya gravar och nya urngravar. Återgångsgravar. God tillgång.

Minneslund finns.

Fridhem muslimska: Fullt. Finns gravplatser på det Muslimska barnfältet.

Lundby gamla: Fullt

Lundby nya: Bara återgångsgravar, god tillgång.

Rödbo: God tillgång på både kist- och urngravar.

Säve: Nya kistgravar. Inga urngravar. Askgravlund finns.

Torslanda: Nästan fullt, enstaka urngravar.

Tuve: Fåtal nya kistgravar och urngravar, fåtal återgångsgravar för kista och urna. Minneslund finns.

Gravplatser i Centrum/Majorna

Djurgårdskyrkogården: Återgångsgravar för kista och urna.

Mariebergs kyrkogård: Återgångsgravar för kista och urna.

Stampen: Inga kistplatser, nya urngravar. Minneslund finns.

Tåns kyrkogård: Återgångsgravar för kista och urna, samt nya urngravar. Ingen ask/minneslund.

Västra kyrkogården: Gravar för kista och urna, både nya och återgångsgravar.

Örgryte gamla: Fullt.

Örgryte nya: Bara återgångsgravar. Ingen ask/minneslund.

Östra kyrkogården: Bara återgångsgravar och askgravlund.

Gravplatser i Askim

Askim gamlanorra: Fullt.

Askim södra: Fullt. Plats finns i askgravlunden.

Billdal: Nya urn- och kistgravar, samt minneslund.

Visa merVisa mindre

Göteborgsnöje

Hon gillar våldsamheter i Göteborgsmiljö

Nöje I slutet av 2021 kom debutromanen, thrillern "Syndoffer" i Göteborgsmiljö. Nu är Jeanette Bergenstav aktuell med sin andra bok i serien om journalisten Jennifer Sundin.måndag 3/10 13:59

Krönikor

Axelsson: Så blev nationaldagen röd

Krönika Tradition. Sparkade ut annandag pingst Början på året, vår och vinter, kryllar det av röda dagar i almanackan. Men så har det inte alltid varit. Helgdagar ha tillkommit och tagit bort under åren. Vårt senaste tillskott är nationaldagen.måndag 6/6 11:10

Konsumentfrågan

Så gör du om ditt bagage skadas på flyget

Konsument Konsumentfrågan: Flyg, telefonförsäljare, husdjur Vad gör man bagaget från flyget är skadat, måste man verkligen prata med telefonförsäljare och vad gäller vid köp av husdjur från uppfödare nu när nya konsumentköplagen trätt i kraft?...onsdag 22/6 15:04

Debatt

Västra Götalands arbetsgivare borde skryta om tjänstepensionen

Debatt 27 september - Tjänstepensionens dag Nio av tio tycker att det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension när de byter jobb – ändå nämner få arbetsgivare det i sina anställningsintervjuer. De arbetsgivare i Västra Götaland som...tisdag 27/9 13:00