BARKEN VIKING. I början av mars ska Viking vara tillbaka vid Lilla Bommen. Foto: Higab/Tim Kristensson

Här lämnar Viking Göteborg – första gången på 70 år

Nya Hisingsbron sätter stopp för varvsuppläggning i Göteborg. Nu har 115 år gamla Barken Viking bogserats till Falkenberg.

  • Publicerad 06:00, 23 jan 2021

Siman Jasim. Foto: Higab/Tim Kristensson

Barken Viking har lämnar Göteborg för första gången på 70 år. På Falkvarv i Falkenberg ska skrov, botten, undermasten och övrig rigg målas om och ny teknik kommer att installeras till en kostnad på ungefär 15 miljoner kronor. I mitten av februari beräknas Viking bogseras tillbaka till Frihamnen och i mars ska fartyget lägga till vid Lilla Bommen igen.

Underhållet har gjorts återkommande ungefär vart tionde år, men då på varv i Göteborg.

– Tyvärr är det inte så många varv som kan ta emot en båt av den här digniteten. Varvet i Göteborg som hanterat Barken Viking tidigare är nedlagt numera. Masterna gör att rörligheten begränsas. Nu har vi riggat ned övermasterna så vi kommer in under Älvsborgsbron. Varvet åt andra hållet går inte att ta sig till, där är nya Hisingsbron i vägen, säger Siman Jasim.

När Higab gick ut på den öppna marknaden fanns ingen leverantör i närheten som kunde klara av att ta hand om båten. Det kom inga anbud. Då ställdes frågan till varvet i Falkenberg.

– Det är klart att bogseringen kommer innebära en merkostnad. Men i sammanhanget är det inte så mycket, säger Siman Jasim.

Hur mycket?

– Ungefär 500 000 kronor.

Utöver de varvsarbeten som nu görs har omfattande renoveringsarbeten genomförts ombord på själva fartyget sedan våren 2019. Ett helt nytt trädäck har lagts och gamla trä- och ståldetaljer har återfått sin forna glans. Det arbetet beräknas vara klart till sommaren.

– Barken Viking har ju några år på nacken så det var många delar som varit ganska slitna. När allt är klart kommer besökarna mötas av en rejäl uppfräschning, säger Siman Jasim.