Här måste eleverna samsas med byggtrafik

Föräldrar till barn på Skytteskolan larmar för att elevernas situation på skolan är ohållbar. Dagligen måste de korsa en väg trafikerad av byggtrafik medan den nya skolan byggs.

  • Publicerad 07:47, 28 okt 2019

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Byggnationen av nya Skytteskola pågår för fullt men nu larmar föräldrar om att situationen för eleverna är ohållbar. Tung byggtrafik passerar dagligen in och ut från byggområdet mellan barnens skolgård och deras nuvarande skollokaler.

Rektor, Kristin Arplöw, berättar att de fått kämpa för att kunna garantera säkerheten i samband med bygget.

– Det som varit svårt är att få varje chaufför att ta ansvar för säkerheten men jag tycker att de har blivit bättre på det.

Samsas med byggtrafik

I dag huserar alla Skytteskolans elever i tillfälliga paviljonger. Utomhus har de tillgång till tre tillfälliga skolgårdar, två mindre på cirka 300 kvadratmeter var och en större på upp mot 3 500 kvadratmeter. För att ta sig till den större måste eleverna korsa en väg som nu används av tunga fordon som kör till byggnationen av den nya skolan.

– Det blir ett bekymmer så fort någon behöver kissa eller byta en vante då vi måste korsa vägen med byggtrafik, säger Kristin Arplöw.

Lokalförvaltningen, skolan och entreprenören som bygger har diskuterat säkerhetsfrågan ett fler tal gånger och vidtagit några åtgärder för att öka säkerheten. Bland annat har grindar satts upp som ska fungera som en säker övergång vid vägen som byggtrafiken kör.

Nu ska Skytteskolan växa från 160 till 800 elever

Grindar som när de är öppna för eleverna blockerar vägen för chaufförerna och vise versa. Men när Göteborg Direkt besöker den tillfälliga skolgården är det flera elever som utan att helt öppna de tunga stängselgrindarna smiter emellan och över vägen.

Besvärlig byggplats

Projektledare på lokalförvaltningen, Nina Baldursdottir, menar att det här är en extra besvärlig platts att bygga på.

– Alla projekt har ju sina svårigheter, tomter kan vara komplexa på olika sätt. Här har vi en tomt insprängd i ett stort bostadsområde. Vi har jobbat mycket med att hitta lösningar som ska funka både för barnens säkerhet och de som rör sig i området omkring, säger Nina Baldursdottir.

Skulle man inte ha kunna placerat paviljongerna närmare den stora skolgården?

– Vi har inte speciellt mycket yta, vi använder varenda kvadratmeter. Vi har sett över alla olika lösningar för placeringen av paviljongerna men på flera ställen är bärigheten i marken för dålig och på vissa platser under marken passerar det huvudledningar, säger Nina Baldursdottir.

Men trots att man har skyddsronder vid skolan varje vecka tycker inte rektor Kristin Arplöw att situationen är optimal.

– Jag har inte resurserna eller möjligheten att säkra upp, det måste ligga på entreprenören. Man kan inte lägga på barnen att de ska låta bli en grind som inte är stängd.

Vi är GBG