Här ökar bopriserna mest i väst

Allt fler vill köpa bostadsrätt i Askim-Frölunda-Högsbo. Efter att bostadspriserna i ytterområdena sjönk under pandemin ser man nu åter en ökning när de unga förstagångsköparna är tillbaka på banan.

  • Publicerad 05:30, 17 nov 2021

Under 2020 och tidiga 2021 ökade de centrala delarna mer än ytterområden som Frölunda och Högsbo.

I Askim-Frölunda-Högsbo har bostadsrättspriserna ökat med 5,1 procent under de senaste tre månaderna. Det visar färska siffror från Svensk mäklarstatistik.

Det är det största ökningen i Göteborg jämsides med Kortedala-Nylöse.

Enligt Sven-Erik Kristensen, vd Bjurfors Göteborg, är finns det återigen en stor efterfrågan på mindre bostadsrätter.

– Under 2020 och tidiga 2021 ökade de centrala delarna mer än ytterområden som Frölunda och Högsbo. Det berodde framför allt på att jobben försvann för många unga inom exempelvis service och restaurangbranschen under pandemin. Att många utbildningar bedrevs på distans minskade också behovet av mindre lägenheter för studenter.

När pandemin nu släppt sitt grepp har trycket återigen ökat, vilket återspeglas i ökade priser på bostadsrätter i ytterområdena.

Det är en utveckling som Sven-Erik Kristensen tror kommer att fortsätta under den närmsta tiden.

P-ytorna ryker när Frölunda förtätas

Målgruppen breddas

Frölundaområdet har av Göteborgs stad pekats ut som en av stadens tyngdpunkter i kommande översiktsplan med tusentals nya bostäder inom det närmsta decenniet.

Men om det ökade utbudet på sikt kommer att bidra till ett prisfall är ännu för tidigt att säga.

– Än så länge äts det ökade utbudet upp av efterfrågan. Eftersom de nya bostäderna som byggs är helt annorlunda än de som byggdes på 50- 60- och 70-talet blir det också helt olika prisklasser.

Sven-Erik Kristensen menar att utvecklingen kommer att bredda målgruppen i stadsdelen.

– Idag är det mycket trevåningshus utan hiss och när du får moderna hus med bättre service så kommer det att locka fler såväl äldre som barnfamiljer på ett annat sätt.

Beskedet: Dag Hammarskjölds boulevard är möjlig

Vi är GBG