NY. Förskolan Terapislingan 4 i Lillhagsparken kommer ha plats för åtta avdelningar varav minst en kommer vara finskspråkig. Foto: Liljewall Arkitekter

Här öppnar kommunen "finskt nav" på Hisingen

När en privat finsk förskola slår igen till sommaren öppnar kommunen en ny. Den finska förskoleverksamheten blir granne med nya Skogomeskolan som samtidigt öppnar finsk klass och fritids.

  • Publicerad 11:15, 2 maj 2020

Den främsta förklaringen till att vi väljer att öppna just där är för att det ska finnas många finska barn och vuxna.

Göteborg är en av 64 kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde.

Det ger alla sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter varav rätten, att få plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, är en av dem.

I dagsläget finns fyra kommunala och två privata förskolor med finskspråkig verksamhet i Göteborg.

Lagom till att en av de fristående finska förskolorna stänger inför hösten öppnar kommunen en ny finsk avdelningen i en nybyggd förskola.

– Det är den finska fristående förskolan Havet som stänger till sommaren som är upprinnelsen till att vi öppnar den här verksamheten, säger Staffan Lekenstam som är avdelningschef på förskoleförvaltningen.

Finskt nav på Hisingen

Den nya finska förskolan öppnar i Lillhagsparken samtidigt som nya Skogomeskolan i närheten startar en finsk klass och fritidshem.

– Vi är glada att kunna möta behovet när grundskolan erbjuder tvåspråkig undervisning på Skogomeskolan. Den främsta förklaringen till att vi väljer att öppna förskolan där är för att det ska finnas många finska barn och vuxna i personalen. Det blir som ett nav för finsk verksamhet på Hisingen, säger Staffan Lekenstam.

Lena Bildsten är rektor på den snart färdigbyggda förskolan med totalt åtta avdelningar. Tillsammans med barnen och personalen från två närliggande förskolor, ser hon fram emot att få flytta in i den nybyggda förskolan i augusti.

– Det känns spännande och roligt att få ta emot nya barn och nya medarbetare. På vår förskola ska alla känna sig trygga och välkomna. Här möts vi för att tillsammans inspirera varandra till nyfikenhet och delaktighet, säger hon.

Vad innebär finskt förvaltningsområde?

Göteborgs Stad är en av de 64 kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde. Det ger alla sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter:

Grundskydd - gäller alla nationella minoriteter i hela lande:

Göteborgs Stad ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken och kulturerna. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av minoritetsspråk ska främjas särskilt.

Göteborgs Stad ska ge de nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.

Göteborg Stad ska informera de nationella minoriteterna om dessa rättigheter.

Förstärkt skydd - gäller för finska språket då Göteborg är del av förvaltningsområdet för finskan:

Rätt att få helt eller till väsentlig del finsk förskoleverksamhet.

Rätt att få helt eller till väsentlig del finsk äldreomsorg.

Rätt har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen.

Mer inforomation här.

Källa: Göteborg Stad

Vi är GBG