Här planeras 600 nya bostäder

600 nya lägenheter vid Celsiusgatan i Eriksberg. Det är planen. Ger kommunfullmäktige i Göteborg tummen upp kommer hela området att förändras i grunden.

  • Publicerad 11:56, 7 maj 2018

– Vi vill ju gärna att fler bostäder ska byggas i anslutning till kollektivtrafik och handel, säger Emmali Jansson (MP). Det här är ett område som kan få norra Älvstranden att hänga ihop bättre.

Det är mestadels parkeringar och öar av grönområden som idag omger Celsiusgatan. I förslaget, som snart når sista instansen i den kommunala beslutskedjan, ska gatan kantas av hus och sammanhängande grönytor.

Befintlig bebyggelse ska bevaras och området ska utvecklas med fokus på nya bostäder och centrumverksamhet. Säger kommunfullmäktige ja till förslaget blir det totalt 1800 kvadratmeter verksamhetslokaler i gatuplan, en förskola med fyra avdelningar och omkring 600 lägenheter.

Älvstranden utveckling sålde tidigare i år den pampiga tegelbyggnaden i änden av Celciusgatan, som tidigare var Eriksbergsvarvets kontor, för att skapa nya bostäder.

– Vår plan är att konvertera den gamla fina tegelbyggnaden om ca 8 000 kvm till drygt 100 attraktiva lägenheter. Detaljplanen medger även en påbyggnad om tre våningsplan som alla får fantastisk utsikt över vattnet, sade Jonas Skingley, vd för AF Projektutveckling, i ett pressmeddelande då.

I närheten av Säterigatan ska Hamnbanan gå ner i en järnvägstunnel och i anslutning till överdäckningen, vid Säterigatan, kommer det att byggas omkring 1100 bostäder med inflytt runt jubileumsåret 2021.

– På så sätt binder vi ihop Eriksberg med området på andra sidan järnvägen. Det är stora skillnader i inkomst och levnadsvillkor på de olika sidorna av järnvägen nu och det hoppas vi kunna överbrygga, säger Emmali Jansson. Det är Celsiusgatan en del av.

Kommunstyrelsen beslutade i förra veckan att detaljplanen över Celsiusgatan ska behandlas i kommunfullmäktige.

Vi är GBG