Här planeras modern superhybrid

En ny idrottshall för bland annat gymnastik och parkour kombinerat med bostäder i samma byggnad. Det planeras på Gröna vallen i Kungsladugård. Men den nylagda konstgräsplanen kan bli något mindre och behöva flyttas innan bygget står klart.

  • Publicerad 09:30, 7 sep 2017

Det är arkitektbyrån Okidoki som tagit fram ett förslag för Gröna vallen, tillsammans med Vision Group AB.

Tanken är att parkeringen ska flytta ned i underjorden och ge plats för en byggnad med fyra till fem våningar som innehåller både idrottshall för främst gymnastik och parkour, 120 bostadsrätter i varierande storlekar och utevistelse på taket.

– Vi har gjort hemläxan och kollat vad som behövs i stadsdelen, och en av sakerna är en idrottshall. Sen är det många hyresrätter här och vi vet att det finns en politisk ambition att skapa fler bostadsrätter i området, säger Rickard Stark, arkitekt och grundare av Okidoki.

Planarbetet är fortfarande i ett mycket tidigt skede och en eventuell byggstart ligger fortfarande några år in i framtiden.

Ett villkor från stadsbyggnadskontorets sida är att det även i framtiden ska finnas plats för en konstgräsplan.

– Det har ju varit en del diskussioner om det och det har funnits oro eftersom man ser att det behövs fotbollsplaner i området. Det är något som kommer att diskuteras i planarbetet, säger Maria Gränsbo, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Enligt Okidokis förslag är också tanken att det ska finnas en konstgräsplan, men i något mindre format än den nuvarande och den kommer i så fall att behöva flyttas ett antal meter för att ge plats åt den planerade byggnaden.

– Den ska finnas kvar. Men vi konstaterade att av föreningarna som finns i området som högst spelar i division fem eller sex, och då tycker vi att det räcker med en fotbollsplan med måtten som man accepterar upp till division fyra, säger Rickard Stark.

Vi är GBG