Beskyddaren. Hammarkulleborna får frågor om demokrati. Foto: Lina Persson

Här sätts demokratin på prov

Brukar du rösta? Vilka intressen och engagemang i föreningar har du? Nu ska Jämställdhetsmyndigheten genom en enkät ta reda på hur kvinnor och män påverkar den lokala demokratin i Hammarkullen.

  • Publicerad 11:55, 17 nov 2020

Det är regeringen som har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie som undersöker kvinnors och mäns förutsättningar att delta i den lokala demokratin.

Hammarkullen är ett av tre områden i Sverige där de boende erbjuds att svara på en enkät om sin delaktighet i det som händer i bostadsområdet.  

– Vi är intresserade av att undersöka om och i så fall på vilket sätt kvinnors och mäns delaktighet och demokratiska deltagande skiljer sig åt. Vi kommer att ställa frågor om deltagande i val, vad invånarna har för intressen och om de är engagerade i föreningar eller i saker som händer i deras bostadsområde, säger Anna-Karin Berglund, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Samarbetar med föreningar

De utvalda områdena är, förutom Hammarkullen, Åby i Mölndal och Oxhagen i Örebro där Jämställdhetsmyndigheten samarbetar med lokala föreningar.

– Vi är väldigt glada att få kontakt med SOS barnbyar i Hammarkullen och andra föreningar. De ska jobba med information, enkätutdelning och kommer att delta i analysarbetet tillsammans med oss, säger Anna-Karin Berglund och tillägger:

– Det fina i kråksången är att föreningarna får ta del av resultaten så att de kan jobba vidare med kvinnor och män i den lokala miljön.

Lady-France Mulumba, verksamhetschef, SOS Barnbyar i Hammarkullen är inne på samma linje.

– Vi har redan tidigare arbetat med demokratifrågor i Hammarkullen och får nu en chans att fördjupa de frågorna genom att delta i Jämställdhetsmyndighetens undersökning, säger hon.

Förstudien är ett underlag till regeringen för att avgöra om en större undersökning ska genomföras. Förstudien ska rapporteras till regeringen den 3 mars 2021.

Beskyddaren på plats i Hammarkullen

Demokratiundersökning. Foto: ohnny Kääpä/Byrd

Uppdraget:

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att genomföra en förstudie om förutsättningarna och möjligheterna för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och att utöva inflytande lokalt.

Förstudien ska avse dels beslutsprocesser kopplade till den kommunala demokratin, dels mer informella processer i lokalsamhället.

Uppdraget syftar till att, med utgångspunkt från att det 2021 är 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige, bidra med kunskap kring likheter och skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar och möjligheter i områden med socioekonomiska utmaningar.

Källa: Regeringen

Visa merVisa mindre