Plan. Innan 2025 ska elnätet kraftigt byggas ut och förstärkas på Hisingen. Bland annat planeras för en ny transformatorsstation på Campus Lundby. Foto: Illustration: Semrén & Månsson Arkitekter AB

Här ska elnätet byggas ut och förstärkas

En ny transformatorstation kommer att byggas i Lundby. Syftet är att bygga ut elnätskapaciteten och förstärka kapaciteten av det lokala elnätet på Backaplan, Lindholmen och Frihamnen.

  • Publicerad 11:20, 22 nov 2021

En av stadens största transformatorsstationer väntas byggas på Hisingen inne på Volvos utvecklingscentrum Campus Lundby. Det är en del av arbetet med att bygga ut och kapacitetsförstärka elnätet på Hisingen.

När arbetet är klart har elnätskapaciteten byggts ut med 120 MW, vilket väntas stå för cirka tio procent av effektbehovet i Göteborg.

Enligt ett pressmeddelande från Göteborgs Energi så är utbyggnaden nödvändig för stadsutvecklingen i närområdet samt själva förverkligandet av Volvos satsning på Campus Lundby.

– Att redan i ett tidigt skede föra en dialog kring nya satsningar och kommande behov av elnät är avgörande för att vi ska kunna planera våra investeringar på bästa sätt. Tack vare en tidig kontakt mellan Göteborg Energi Nät AB (GENAB) och Volvokoncernen kan vi nu bygga ut elnätet för att täcka Campus Lundbys behov men också möjliggöra för nya bostäder och arbetsplatser i närliggande stadsdelar, säger Lars Edström, VD för GENAB, i pressmeddelandet.

Utbyggnaden kommer att ske i etapper och vara klar år 2025.

Campus Lundby

Campus Lundby är ett globalt utvecklingscentrum för framtidens hållbara transportlösningar där större delen av Volvokoncernens Göteborgsbaserade verksamheter samlas de kommande åren.

Källa: Volvo

Vi är GBG