Höstens verk – spelfilmer under temat samexistens – har precis avslutats. Nu byter Filmplats fokus till korta dokumentärfilmer med utgångspunkt i orden rättvisa och lika villkor. Men projektets syfte och kärna är detsamma.

– Det vi vill är att ungdomar ska få möjlighet att skapa film och uttrycka sina visionerför vårt samhälle utifrån grundsynen om lika värde. Det är verkligen en chans attgöra sin röst hörd. Dokumentärer kan bli väldigt personliga och samtidigt varanutidsskildringar som är otroligt spännande och intressanta, säger Kine Boman,projektledare, Filmplats, KulturUngdom.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/ungdomar-fran-angered-intar-operans-scen/repsir!4qXiMk7EwU@2OBNeP8VyYQ/

Filmplats finns på sju olika platser i regionen och riktar sig till unga mellan 13 och 25 år. I Angered är det omkring 20 ungdomar som under våren får möjlighet att vara och utvecklas som filmskapare.

Inspiration och vägledning bjuder projektet på genom nätverksträffar och workshops med professionella filmare och besök på filmfestivaler.

Allt är gratis för deltagarna och Kine Boman poängterar att det handlar om en demokratisk fråga.

– Vi har deltagare från olika bakgrunder och med olika förutsättningar. Det ska inte spela någon roll vem man är utan alla ska inkluderas och kunna vara med.

På en minut

Tankegången stämmer bra överens med årets tema som utgår ifrån diskrimineringslagens värdeord, vilka de unga filmskaparna ska fånga i dokumentärfilmer på exakt en minut.

– Det är väldigt öppet hur en vill göra och vi vill uppmuntra till kreativitet men det ska utgå från verkligheten och inte vara i iscensatt med skådespelare, säger Kine Boman.

Hon har själv arbetat med dokumentärfilm som regissör och filmskapare, ofta inom ramen för mänskliga rättigheter.

– Jag tycker att det ska bli otroligt spännande att se vad det blir för filmer. Hur ungdomarna tänker kring temat, filmskapande och det här korta formatet, minutfilm som är väldigt speciellt.

När sommaren nalkas ska de exakt en minutlånga dokumentärfilmerna sättas ihop till gemensamma verk. Projektets grand final blir när verken visas på filmfestival och ett verk kommer även visas i ett internationellt sammanhang.

– Det är verkligen en chans för unga med filmdrömmar.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/betlehem-isaaks-roman-satts-upp-pa-angereds-teater/repskt!bvdwn5WtSk3F@EXg1SjjQA/