Nystartat. Kulturtolkarna Duha Geedi och Hael El Nabolsi utanför Göteborgs stadsmissions nya kontor på Godvädersgatan. Foto: Gabriel Tjulander

Här startar Stadsmissionen nytt kontor

Göteborgs stadsmission, som annars har sina kontor i centrala Göteborg, håller på att utvidga sin verksamhet i Biskopsgården. Vad de ska fokusera på ska de närboende själva få bestämma om.

  • Publicerad 10:28, 6 sep 2021

Vi vill inte komma med ett färdigt koncept, utan målet är att vår verksamhet ska bygga på delaktighet och inflytande.

Det är en varm onsdagseftermiddag när Rend Babker, Stephanie Cerqueira och Emelie Ohlsson dukar upp nysmörade mackor och hemmagjorda bakverk. Tillsammans med kulturtolkarna Hael El Nabolsi och Duha Geedi har de satt upp ett fikabord på lekplatsen vid Svarte mosse.

– Vi hade ett tält förra veckan, men det höll på att blåsa bort (skratt), säger Stephanie Cerqueira.

En efter en tittar några mammor med barnvagnar förbi. Sätter sig och pratar en stund medan deras barn blåser såpbubblor och dricker saft.

Nytt permanent kontor

Några hundra meter bort från lekplatsen, på Godvädersgatan, ligger Göteborgs stadsmissions nya kontor som har fått namnet Mötesplats lokalt.

Verksamheten är i uppstartsfasen och organisationen håller just nu på att samla in tankar och åsikter från människor som bor i området. Tanken är att de ska få bestämma vad Göteborgs stadsmission ska fokusera sin verksamhet på.

– Vi vill inte komma med ett färdigt koncept, utan målet är att vår verksamhet ska bygga på delaktighet och inflytande, säger Rend Babker.

Att bjuda in till fika och aktiviteter är helt enkelt organisationens sätt att skapa förutsättningar till samtal. Det förklarar Hael El Nabolsi.

– Vi bjuder på kaffe och inleder ett samtal. Märker vi ett intresse kan man gå lite djupare med våra frågeställningar, säger han.

"Kan verka obetydligt"

Svaren antecknas i ett protokoll där de håller koll på vilka aktiviteter eller förslag som är de mest populära. Det handlar om allt från gemensamma utflykter till tankar om språkkafé, CV-skola och fotbollsträning.

– Det kan handla om grejer som kan verka obetydliga för vissa men som är viktiga för individen, säger Hael El Nabolsi.

– Det vi möter bland många är en stor känsla av utanförskap. Jag har jobbat i Bergsjön tidigare och där kändes det som att man hade mer kontakt med övriga delar av Göteborg. Många önskar aktiviteter som gör att deras barn får uppleva mer av staden, säger Duha Geedi.

"Viktigt med delaktighet"

Göteborgs stadsmission kommer att fortsätta med sina aktiviteter vid Svarte Mosse, för att sedan flytta till Friskväderstorget, Vårväderstorget samt Länsmanstorget. De hoppas att många kommer förbi och hjälper dem att utforma sin verksamhet i Biskopsgården.

– De som vill kan även lämna sin mejladress så att de kan få återkoppling från oss. Även det är viktigt för att känna delaktighet, säger Rend Babker.

Inflytande. "Målet är att vår verksamhet ska bygga på delaktighet och inflytande" säger Rend Babker, samordnare. Foto: Gabriel Tjulander

Erfaren. Duha Geedi har lång erfarenhet av att jobba som kulturtolk. "Vi står i mitten mellan två kulturer och ska fungera som en länk mellan dem" säger hon. Foto: Gabriel Tjulander

Om Göteborgs stadsmission

• Stadsmissionen är en politiskt obunden, idéburen organisation som utan vinstsyfte erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet.

• I Biskopsgården driver de sedan tidigare bland annat läxhjälp samt projektet "Pappor och deras barn". Projektets syfte är att förbättra livsvillkoren för barn genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn.

• Det nystartade kontoret ligger på Godvädersgatan 1.

Källa: Göteborgs stadsmission

Visa merVisa mindre

Vi är GBG