Svar. I en undersökning uppgav var tredje boende i Östra Göteborg att de utsatts för brott föregående kalenderår. Foto: Direktpress

Här uppger var tredje att de blivit utsatta för brott

I en jämförelse med hela landet sticker Östra Göteborg ut när det gäller utsatthet för brott mot enskild person.

  • Publicerad 06:30, 25 jun 2021

Misshandel, hot samt personrån är några av de brott som klassas som brott mot enskild person. En tredjedel, 33,3 procent, av de boende i Östra Göteborg uppger i en undersökning att de blivit utsatta för den typen av brott. Det är den högsta andelen i landet.

Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådets, Brå:s, årliga Nationella trygghetsundersökning, NTU. I undersökningen har de svarande fått uppge om de under föregående år blivit utsatta för brott. Sedan jämförs kommuner med varandra och i Stockholm, Göteborg och Malmö har undersökningen brutits upp på de olika stadsdelarna.

Känner otrygghet och oro

Undersökningen mäter även allmänhetens otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. I polisregion Väst är det vanligast i Östra Göteborg att känna otrygghet och oro enligt undersökningen.

– Utsatthet, otrygghet och förtroendet för rättsväsendet behöver inte alltid hänga ihop även om vi ser det i vissa kommuner och regioner, säger Johanna Viberg, utredare på Brå till TT.

TT: Skulle du säga att resultaten hänger ihop med den faktiska brottsligheten?

– Man ska komma ihåg att otrygghet och oro för brott inte nödvändigtvis behöver hänga samman med den faktiska utsattheten. Otrygghet och oro är subjektiva känslor som påverkas av en rad olika faktorer och det kan ju vara bra att komma ihåg att de flesta faktiskt aldrig utsätts för brott, men det är självklart viktigt att ta människors oro på allvar.

Brott mot enskild person

Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri och nätkränkning.

Källa: Brå

Nationella trygghetsundersökningen, NTU

• NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006.

• Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott (under föregående kalenderår), otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet.

• Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl.

• Statistiken bygger på en sammanslagning av NTU:s resultat från 2019 och 2020.

Källa: Brå

Visa merVisa mindre