Ej likvärdigt. Avhandlingen visar att de missgynnade bor på landsbygden, går i skolor i utsatta områden eller tillhör olika minoriteter. Foto: Roland Lundgren

Hårda betyget: Fria skolvalet förstärker ojämlikhet

Elever som tillhör olika minoriteter eller går i skolor i utsatta områden utnyttjar inte det fira skolvalets möjligheter i samma utsträckning som andra elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

  • Publicerad 15:08, 5 feb 2019

Sedan början av 90-talet har elever haft chansen att välja gymnasieskolor utanför sitt närområde och sin hemkommun. Hur denna möjlighet har utnyttjats ser väldigt olika ut. Det visar Anna-Maria Fjellmans avhandling från Göteborgs universitet.

E-sport: Nya gymnasieinriktningen i Göteborg

– Om tanken med det fria skolvalet var få minoritetsgrupper att välja och vara deltagande i valet av gymnasieskola så är det ett misslyckande, säger Anna-Maria Fjellman.

Studien visar att det framförallt är elever från svenska familjer som utnyttjar möjligheterna med det fria skolvalet.

– Det finns också en liten skillnad mellan könen. Flickor med utländsk bakgrund är mer rörliga än pojkar med utländsk bakgrund, säger Anna-Maria Fjellman.

Varför ser det ut så här?

– Min avhandling bygger på registerdata där jag har tittat på strukturell nivå, gruppers rörelser. Jag kan till exempel se att elever med svensk bakgrund är rörligare om de väljer en friskola, utifrån den period jag undersökt. Men jag har svårt att förklara en individs motivation och varför, men det blir en likvärdighetsproblematik.

Nytt göteborgsgymnasium inför tre (!) terminer

Anna-Maria Fjellmans studie visar också hur det fria skolvalet har inneburit att gymnasieskolorna på gles- och landsbygden blir färre och färre.

– Trots att antalet gymnasieskolor har dubblerats sedan 90-talet är det 12 kommuner som hade gymnasieskolor 1997 som inte har det alls nu, säger Anna-Maria Fjellman.

Elever i flera mindre kommuner blir därför beroende av utbildningsutbudet i större kommuner.

– För exempelvis Göteborg innebär det att fler och fler elever kommer utifrån. Skolorna måste planera och ta hänsyn till de elever som pendlar in. Det finns också viss problematik som signalerats om att elever som kommer utifrån konkurrerar ut elever med lägre betyg, säger Anna-Maria Fjellman.

Det fria skolvalet

Det fria skolvalet gör att alla elever och föräldrar har rätt att söka till de skolor de vill, både fristående och kommunala skolor.

Hur man ansöker kan variera mellan skolor och kommuner.

Tidpunkten när valet av skola ska göras kan också variera.

Kontakta skolan eller kommunen för att få veta hur och när valet av skola ska göras.

Källa: skolvalet.nu

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se