Helene Odenjung tar strid för LSS

Nu ska konsekvenserna av indragen eller nekad assistans för göteborgarna kartläggas. Flera personer har förlorat rätten till assistansersättning efter stramare direktiv från Regeringen till Försäkringskassan. Många familjer har drabbats hårt av förändringarna, menar Helene Odenjung (L).

  • Publicerad 06:00, 29 nov 2017

– Vi behöver ha kartläggningen gjord. Dels för individen och för att skaffa goda argument för att det inte är okej att utsätta familjer för nekad assistans. Och dels för att det inte heller är okej att vältra över kostnaderna från staten till kommunerna, säger Helene Odenjung (L) initiativtagare till förslaget.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska garantera goda livsvillkor för personer med funktionshinder genom daglig assistans. En reform som infördes på 90-talet. Men de totala kostnaderna för assistansersättning ökar hela tiden, vilket den nuvarande regeringen har försökt att bromsa in.

– Försäkringskassan har tolkat regelverket efter att regeringen gav dem i uppdrag att göra rejäla nedskärningar eller indragningar i rätten till LSS. Det har påverkat människors liv påtagligt.

I Sverige ansöker ungefär 2 500 personer om assistansersättning varje år. Av dem beviljas cirka 1 000 personer ersättning, enligt Försäkringskassan. 2016 mottog sammanlagt knappt 15 700 personer assistans, en minskning med drygt 450 personer från året innan

– Människor som tidigare har fått hjälp och stöd med matning och andningen får det inte längre. Tittar man runt i Sverige har vissa kommuner börjat räkna på att bygga barnhem igen för man har barn som ligger kvar på sjukhus som inte kan komma hem för att man har inte fått assistans beviljad. Och kommunen har inte heller någon beredskap att ta hand om dem. Det säger sig självt att man inte kan fortsätta att leva normala liv, säger Helene Odenjung (L).

Vad hoppas ni på med kartläggningen?

– Jag hoppas att den visar vad vi behöver i Göteborg och att vi kan visa för regeringen vilka konsekvenser som det här faktiskt får. Vi har gått i tankarna hur man kan utveckla LSS medan effekten av Regeringens beslut och Försäkringskassans bedömningar innebär att man håller på att avveckla stora delar av LSS. Det är allvarligt.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer:
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Man kan få assistansersättning om man tillhör LSS personkrets, och på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning behöver hjälp med de grundläggande behoven mer än 20 timmar per vecka.

Lagen specificerar att grundläggande behov är: 1) personlig hygien, 2) måltider, 3) att klä av sig och på sig, 4) kommunicera med andra och 5) annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen.

Det femte behovet gäller bara den som har en psykisk funktionsnedsättning. Utöver hjälp med de grundläggande behoven kan man även få hjälp med andra personliga behov.

Källa: Socialstyrelsen

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG