Mångsidig ö. Det finns mycket vacker natur på Hisingen. Nu säkerställs att en del av den bevaras. Foto: Mostphotos

Hisingen får nytt naturreservat

Området Öxnäs i Säve kommer bli naturreservat. Miljön i trakten är sällsynt och behöver enligt Länsstyrelsen skyddas från exploatering.

  • Publicerad 12:40, 7 okt 2016

När Göteborg nu expanderar åt alla håll och kanter är det viktigt att områden som Öxnäs bevaras. Det menar Jennifer Hood, biolog hos Länsstyrelsen och ansvarig för det kommande naturreservatet.

Enligt henne finns såväl fornlämningar som en rad skyddsvärda djur- och växtarter i trakten.

– Området har en kombination av höga natur- och kulturvärden med flera ovanliga arter, säger hon.

Det gör att Öxnäs klassas både som ett nationellt värdefullt odlingslandskap och ett Natura 2000-omårde.

– Många sådana områden byggs bort, det är ganska unikt att ha så nära en tätort, säger Jennifer Hood.

Att ett naturreservat bildas innebär konkret inga större förändringar, utan det är just skyddet mot exploatering som är det viktiga enligt Jennifer. Därutöver kommer vissa skötselåtaganden.

Stadsdelen Norra Hisingen där Öxnäs ligger ser också reservatsbildandet som ett tillfälle att få fler göteborgare att hitta till området. I dagsläget är det främst ornitologer och specialintresserade personer som besöker det. Göteborgs universitet använder också markerna för naturstudier.

I sitt remissvar lyfter stadsdelen även fram vikten av gröna lungor i samband med att Hisingen får allt fler invånare.

Att Öxnäs blir ett naturreservat är redan bestämt, men det formella beslutet fattas först efter årsskiftet.

Skyddsvärda arter i Öxnäs

Området har flera skyddsvärda arter. Några av dem är:

Strutskinnlav

Slåtterfibbla

Ljungögonströst

Källgräs

Vaxskivlingar

Bivråk

Kärrhök

Jorduggla

Mindre hackspett

Sånglärka

Grod- och kräldjur, fladdermöss

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Trion som sprängdes men ändå håller ihop

Konflikten med releasefest på fredag Tre medlemmar som bor på tre olika håll. Inga problem för vistrion Konflikten som antar utmaningen. Så följs en singel av en till plus en EP av den produktiva trion.tisdag 21/1 10:30

DEBATT

"Vi har ett välfärdsnödläge"

DEBATT Satsa på primärvården och förbättra villkoren för sjukhuspersonalen är två punkter som Vänsterpartiets Eva Olofsson, Carina Örgård och Jan Alexandersson tycker bör prioriteras i regionen.torsdag 16/1 11:36

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57