Hisingsbron: Här är cyklisternas dom

Vana cykelpendlarna Carolina Vasic och Gustaf Frid ser fram emot att ta de första tramptagen över nya Hisingsbron. Samtidigt har de noterat att cykelbanan kommer att korsas vid fler ställen än tidigare vilket leder till fler trafikljus som potentiellt kan stoppa upp färden.

  • Publicerad 06:30, 9 maj 2021

Förväntningarna med den nya bron är att det ska gå lätt och smidigt att pendla.

Med cykel går det snabbt att pendla från bostaden vid Wieselgrensplatsen och vidare in till stan. Det tycker grannarna Carolina Vasic och Gustaf Frid som dagligen tar sig över älven till sina arbetsplatser i Nordstan respektive Gårda.

– Förväntningarna med den nya bron är att det ska gå lätt och smidigt att pendla. Jag hoppas också på bredare cykelbanor än vad det varit på Götaälvbron. Det har varit en oskriven regel att man cyklar precis på linjen mellan gång- och cykelbanan för att släppa fram elcyklar och de som cyklar snabbare än en själv, säger Carolina Vasic.

Både hon och Gustaf har cykelpendlat sedan flera år tillbaka. Och föredrar det transportmedlet framför andra.

– För mig handlar det om friheten att enkelt kunna ta sig överallt, säger Gustaf.

– Dessutom är det billigare, säger Carolina.

Inte lika brant

Jämfört med Götaälvbron är den nya bron mindre brant. Att köra en lådcykel som inte är eldriven ska förhoppningsvis bli lite enklare hädanefter resonerar Gustaf Frid.

– Jag har testat att cykla över Götaälvbron med mina två barn i lådcykeln några gånger. Det är en pärs. Nu kommer det vara lite snällare för knäna.

Frågan om Hisingsbrons anpassning för cyklister har varit på tapeten för Cykelfrämjandet, en förening som Gustaf är medlem i och där han även sitter i styrelsen som ledamot. I den rollen har han en del synpunkter om hur cykelbanorna har planerats.

– Vi kanske vinner lite tid eftersom bron är lägre men istället kommer det bli många fler rödljus som stoppar upp när man kommer från Hisingen och ska köra ner på avfarten vid Nordstan. Vid rödljusen och där cykelbanorna korsar varandra ser vi även att det finns konfliktpunkter, säger han.

Vill man främja cyklandet så måste utformningen av cykelbanor komma in tidigt i processen när man ska bygga större trafiklösningar. Det anser Gustaf Frid.

– Det som är både en välsignelse och förbannelse för cykeln är att den kan hantera att infrastrukturen är lite halvdan – det funkar okej ändå. Men det blir inte attraktivt och konkurrenskraftigt som transportmedel då.

Gatsten ska tas bort

Cykelbanorna på Hisingsbron har även varit aktuella den senaste tiden då privatpersoner uppmärksammat att banorna utformats med gatsten tvärs över vägen vid vissa ställen. En metod som forskning visat inte fyller sin tänkta funktion – att få cyklister att sänka hastigheten. Av den anledningen pågick under veckan ett arbete att ta bort gatstenarna innan brons tänkta invigning i morgon, söndag.

Då kan du ta dig över Hisingsbron:

Gående

Från och med i morgon, söndag, kommer Hisingsbron att tas i bruk av gående då gång- och cykelbanan på den östra sidan (mot Tingstadstunneln) är öppen. Någon specifik tid för när bron ska öppna finns inte utsatt. Anledningen till det är att man inte vill att för många samtidigt ska samlas.

Cyklister

Möjligheten att cykla över bron i båda riktningar finns på båda sidor av bron. Från och med söndag kommer den östra sidan vara öppen för cyklister. Den västra sidan måste byggas klart vilket inte kan ske förrän delar av Götaälvbron har rivits.

Under veckan har ett arbete med att ta bort gatstenar från cykelbanorna pågått, men Trafikkontoret räknar med att vara klar med det innan öppningen.

Bilister

Kan från och med söndag använda sig av Hisingsbron, då körfälten i norrgående som södergående riktning öppnas. Då bron fortfarande är en arbetsplats vill Trafikkontoret skicka med att det under perioder kan bli begränsningar i framkomligheten under tiden som bron färdigställs.

Lastbil

Tung trafik tillåts på bron från och med söndag. Bärighetsklass ett (BK1) gäller.

Bussar

Inledningsvis är det bara en busslinje som trafikerar bron, linje X2. Men det kommer att ske en succesiv överflyttning och den 12 juni, när spårvagnarna har slutat gå över Götaälvbron, så kommer all busstrafik att ha flyttats över.

Spårvagn

Trafikerar Hisingsbron med start 16 augusti. Under tiden ersätts spårvagnstrafiken över älven med bussar.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre

Vi är GBG