Hisingsbrons hjärta snart på rätt plats

Sista pusselbiten till Hisingsbron har anlänt i Göteborg. I månadsskiftet är det dags att montera det 750 ton tunga lyftspannet – brons ”hjärta”

  • Publicerad 05:30, 12 aug 2020

Det är en efterlängtad milstolpe, lyftspannet är vår sista leverans av stål till Hisingsbron

Arbetet med Hisingsbron har pågått under hela sommaren. I juli anlände och monterades de fyra pylonerna och nu har även den sista pusselbiten till brobygget anlänt med skepp från Sevilla, Spanien.

Det handlar om det 750 ton tunga lyftspannet, den höj- och sänkbara delen av bron som släpper igenom fartyg.  

Tidigt på måndagsmorgonen, 10 augusti transporterades lyftspannet, som beskrivs som brons hjärta, under Götaälvbron på en rekordstor pråm.

– Allt kom i tid och det var lugnt och fint väder. Det var trångt under Götaälvbron med centimeterpassning för att komma igenom med skydd på sidorna. Öppningen är 44 meter och lyftspannet är 41 meter brett men det gick jättebra, säger Susanne Wiberg, projektledare på trafikkontoret för byggnationen av Hisingsbron.

Jättepråm intar hamnen – största någonsin

Monteras i slutet av augusti

Nu ligger pråmen vid kajen i Gullbergsstrand, där det förberedande arbetet pågår inför monteringen. Lyftspannet ska bland annat få beläggning, temporära räcken och kontaktledningsstolpar.

Själva monteringen av lyftspannet är planerat till månadsskiftet.

Övrigt arbete som pågår under hösten är inredningen inuti pylonerna och tvärbalkarna. Det handlar om att få maskineriet, elen och styranordningar på plats.

– Sedan börjar intrimningen lite smått, man höjer och sänker lyftspannet så att det fungerar som det är tänkt.

Vad är nästa stora milstolpe i brobygget?

– Det är när testerna är klara och vi kan släppa på gång- cykel-, och vägtrafiken i februari, mars nästa år. När det blir beror lite på hur det går med intrimningen, säger Susanne Wiberg.

Spårvagnstrafiken över bron är planerad att dra igång efter sommaren 2021.

Skanskas hot: Kan avbryta arbetet med Hisingsbron

Hålltider för brobygget

Måndag 31 augusti – måndag 7 september:

Lyftspannet monteras på Hisingsbron. Farleden kommer att stängas av under tiden som monteringen pågår.

Vi är GBG