Traumaläkarens uppmaning: Använd hjälm och var nykter. Foto: Foto: Mostphotos

Hjälmlösa förare och fylla bakom elsparkolyckor

Enligt en studie på Sahlgrenska universitetssjukhus är berusning och bristen på hjälm en stor anledning till att skada sig i elsparksolyckor. Något som påverkar vården, speciellt under pågående pandemi.

  • Publicerad 18:00, 7 apr 2021

Vi vill inte ha fler elsparksolyckor i vår.

Situationen på Sahlgrenska universitetssjukhus är fortsatt ansträngd med ett stort inflöde av covid-19-sjuka patienter. I takt med den annalkande våren förväntas fler olyckor med elsparkcyklar.

– Under påsken vill jag därför mana allmänheten till försiktighet. Särskilt under rådande läge där sjukvården är hårt belastad. Vi vill inte ha fler elsparksolyckor i vår, säger traumaläkaren Ragnar Ang.

Under 2019 registrerades 198 patienter i Västra Götaland som varit inblandade i olyckor med elsparkcyklar. Frakturer och stukningar i armar och ben, tillsammans med näsfrakturer och sårskador i ansiktet står för 96 procent av skadorna. Under 2020 syns ett liknande resultat, 127 patienter har sökt vård vid akutmottagningarna på Sahlgrenska sjukhuset och Mölndals sjukhus. Huvud- och ansiktsskador tillsammans med skador i armar och ben är vanligast.

– Resultaten ger en bild av hur skadorna och deras effekter ser ut i Göteborg. Det kan i sin tur användas av de som arbetar för att öka säkerheten vid användandet av elsparkcyklar och reglera hur detta skall gå till, säger Ragnar Ang.

Fakta elsparksolyckor

Patienter som sökt vård på Sahlgrenska sjukhusets och Mölndals sjukhus akutmottagningar har ombetts besvara en enkät. Denna visar att majoriteten av skadorna sker nattetid, företrädesvis på helger.

54,4% hade druckit alkohol innan olyckan.

Endast 9,9% använde hjälm vid olyckstillfället.

Patienter som deltog i studien under 2020 stod för 152 sjukhusbesök, sjukskrevs i totalt 472 dagar och gjorde 158 röntgenundersökningar. 15 patienter behövde opereras till följd av sina skador.

Det finns ett behov av att studera skadorna som uppkommer och omständigheterna kring dessa olyckor. I studien har man därför studerat statistik från registret STRADA, som sammanställer statistik av trafikskador, för olyckor med elsparkcykel under 2019.

Källa: STRADA, Swedish Traffic Accident Data Acquisition, Sahlgrenska universitetssjukhus.

Visa merVisa mindre