LÖNEAVDRAG. En officer vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg fick tre dagars löneavdrag efter att ha brutit mor försvarsmaktens regler regler för representation. Foto: Tony Martinsson/Mostphoto

Hög officer ordnade fester utan lov – straffas

En hög officer vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg har anordnat ett par middagstillställningar för omkring 30 000 kronor. Nu får han tre dagars löneavdrag för att ha brutit mot reglerna för representation.

  • Publicerad 16:56, 2 jan 2019

Vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg ska en hög officer brutit mot reglerna för representation och får tre dagars löneavdrag av Försvarsmaktens personalnämnd. Det framgår från handlingar som nyhetsbyrån Siren har tagit fram.

Bakgrunden är att den aktuelle officeraren ska ha tagit initiativ till en rad tillställningar utan godkännande från förbandschefen. Det handlar bland annat om en stor middag för en kostnad på 15 000 kronor och ett liknande arrangemang för omkring 12 500 kronor.

Enligt beslutet från personalansvarsnämnden ingick inte dessa två tillställningar i budget och beslut om godkännande från högre befattning saknades. Officeren ska även ha hyrt externa lokaler vid två tillfällen för omkring 4000 kronor utan beslut.

Medger fel

Den aktuelle officeren har medgett han borde ha följt upp hanteringen av middagen bättre och att de externa lokalerna hyrts vid tillfällen där behovet av lokal uppkommit akut och han har svårt att se hur han skulle kunna ha agerat annorlunda.

Men personalansvarsnämnden anser att officeraren har brutit mot gällande bestämmelser avseende representation och hyra av externa lokaler och skriver i sitt beslut:

"Disciplinpåföljd som kan bli aktuell ska betona vikten av att Försvarsmaktens regler för representation efterlevs och att officeraren har frångått bestämmelserna vid upprepade tillfällen Vid en sammantagen bedömning av det inträffade bestämmer personalansvarsnämnden påföljden till löneavdrag i tre dagar."

Fakta Försvarsmedicincentrum

Försvarsmedicincentrum förser Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter. Det övergripande målet är att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Personalen utgörs av officerare, civila specialister (som bland annat läkare och sjuksköterskor), gruppbefäl, soldater och reservofficerare.

Enhetens övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skottskador under strid.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG