Överväldigad. Fritidspedagogen Helen Lenving Ekstrand har arbetst på Askimsskolan i 24 år. Foto: Johanna Roos

Hon sätter guldkant på fritids – prisas

Helen Lenving Ekstrand på Askimsskolan har utsetts till Årets lärare i fritidshem 2020 av Lärarförbundet. Framgångsreceptet menar hon är samarbete och att det finns en röd tråd mellan skola och fritids.

  • Publicerad 10:14, 13 mar 2021

Att ett barn får baka bullar tillsammans med mig kan vara avgörande för att få till det där samtialet som är viktigt.

– Det var en fantastisk upplevelse att få ett sådant utnämnande för sitt arbete. Jag visste att jag var nominerad, men blev samtidigt otroligt förvånad när Lärarförbundet kontaktade mig, säger Helen Lenving Ekstrand på Askimsskolan som i förra veckan utsågs till Årets lärare i fritidshem 2020.

På grund av pandemin hölls årets prisutdelning digitalt.

Följer upp

Juryn lyfter bland annat hennes förmåga att sätta eleverna i centrum och ge dem självkännedom och viktiga redskap för framtiden.

I motiveringen nämns även devisen "man lämnar ingenting", som hon följer i värdegrundsarbetet.

– Det handlar så otroligt mycket om barnens relationer till varandra. Därför behöver man följa upp allting som händer. Jag jobbar mycket med kamratskap, livskunskap och att barnen ska lära känna sig själva och andra, säger hon och tillägger:

– Känner jag inte mig själv kan jag inte möta andra.

Tynneredslärare hyllas för sitt engagemang

Helhet i lärandet

Till skillnad från mer traditionell fritidsverksamhet är Helen Lenving Ekstrand med barnen under hela skoldagen innan fritids tar vid.

– Jag jobbar mycket i halvklass med barnen under skoltid och följer sedan upp arbetet på fritids.

Lärarkollegan Anette Fredriksson, som nominerade henne menar att hon ger barnen en extra guldkant.

– Helen har alltid ett syfte och en pedagogisk tanke med det hon gör med barnen. Hon har också ett brinnande intresse för fritidspedagogik.

Även hon nämner samarbetet som en viktig komponent.

– Jag står för den teoretiska delen och Helen plockar upp en tråd och jobbar vidare med det praktiskt. Det blir en helhet och kunskaperna befästs på ett väldigt bra sätt, sa hon under den digitala prisutdelningen.

Så övervinner läraren Eva språkutmaningar

Vara närvarande

Helen Lenving Ekstrand poängterar vikten av att ha egna anpassade lokaler för fritidshemmen.

– Att ett barn får baka bullar tillsammans med mig kan vara avgörande för att få till det där samtialet som är viktigt. Att man gör det där lilla extra blir en guldkant.

Hon menar att det viktigaste som fritidspedagog är att vara närvarande och ofta är det enkla saker som uppskattas mest.

– Samvaron och samtalen under mellanmålet, att få duka fint för kompisarna eller att en gång i veckan få ta med och presentera en egen leksak på samlingen betyder mycket.

Vi är GBG

    Vi är GBG