NY PÅ JOBBET. Sedan den 1 mars har Göteborg en äldreombudsman, Helena Bjurbäck, som äldre personer kan vända sig till för att få råd, stöd eller framföra åsikter som rör äldres rättigheter. Foto: Eva Lindberg/Mostphotos

Hon ska föra de äldres talan i Göteborg

Göteborgs Stads politiker vill få äldres synpunkter för att kunna utveckla en åldersvänlig stad. Den nya tjänsten Äldreombudsman blir en kanal för att belysa såväl brister inom ett område som behov hos den äldre befolkningen till dem.

  • Publicerad 15:29, 8 mar 2019

Äldre personer kan vända sig till Äldreombudsmannen med frågor, få råd och stöd eller framföra synpunkter som rör äldres rättigheter. Tjänsten är helt ny i Göteborg.

– Min roll blir att bevaka och lyfta frågor som är viktiga för äldre göteborgare. Då handlar det om alla 65 plus, inte bara de som har äldreomsorg. Jag företräder de äldre och ska stärka deras röst, säger Helena Bjurbäck, stadens nya äldreombudsman.

I tjänsten är Helena Bjurbäck frikopplad från verksamheter och myndighetsutövning. Hon kommer inte kunna arbeta med enskilda ärenden och har inte befogenhet att överpröva eller ändra beslut som fattats av annan myndighet. Men hon är noga med att påpeka att det är bättre att höra av sig en gång för mycket än en gång för lite

– Äldre, anhöriga och företrädare för äldre kan vända sig till mig. I min roll kan jag också guida dem till rätt funktion och fungera som en lots, säger Helena Bjurbäck.

Rollen innefattar även kontakt med politiker och verksamheter för att göra Göteborg till en mer åldersvänlig stad. Det kan till exempel handla om att framföra brister inom ett visst område som berör den äldre delen av befolkningen.

– Det kan vara brett – kollektivtrafik, kulturutbud, digitalisering, åldersdiskriminering. Egentligen är det de äldre göteborgarna som har svaret på den frågan. Jag vill fånga upp det som de tycker är viktigt, säger Helena Bjurbäck.

Hur ser du på risken att en viss grupp äldre är bättre på att lyfta sina frågor än andra?

– Det kommer jag få se med tiden. Jag vill spegla behoven hos en stor och bred målgrupp. Finns det några som är svagt representerade blir det mitt jobb att bevaka och identifiera detta, och upplever man att viktiga frågor faller bort hoppas jag även att man tar kontakt med mig. Äldreombudsmannen ska ha ett fågelperspektiv och jobba övergripande, säger Helena Bjurbäck.

Aktiva äldre: Birthes reslust bara ökar med åldern

Så kontaktar du Göteborgs äldreombudsman

Helena Bjurbäck

Telefon: 031-368 00 35

E-post: aldreombudsman@stadshuset.goteborg.se

Postadress: Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret, Att: Äldreombudsman Helena Bjurbäck, 404 82 Göteborg

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG