Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson, riksdagsledamot Emma Berginger. Foto: Kristian Risenfors

Hon väntar på höghastighetstågen

Planen på höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer har stötts och blötts i 30 år. Vi lär få vänta ytterligare ganska länge innan målet på Göteborg – Stockholm på två timmar kan bli verklighet, i alla fall på räls.

  • Publicerad 05:30, 20 sep 2019

Som politiker är Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson Emma Berginger van vid att saker tar tid. När hon jobbade inom kommunpolitiken i Lund var hon med och drog igenom spårvagnssatsningen i staden. Idén kom i slutet av 80-talet, 30 år senare var spårvägen på plats.

Lika länge har höghastighetstågen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö planerats. Men här har spaden ännu inte satts i marken. Det vill Emma Berginger (MP) och många med henne se ändring på. Nu åker hon på en ”höghastighetstågturné” där hon besöker orterna där det planeras stationer för höghastighetståg, däribland Göteborg.

På sin turné vill hon samla in synpunkter men framförallt engagera och inspirera.

– Vi kan inte vänta längre. Vi behöver få på plats nya stambanor för höghastighetståg så snart som möjligt. Vi måste sänka våra koldioxidutsläpp och göra planetens beboelig för våra barn och barnbarn. Det är målet med det här, säger Emma Berginger.

Utöver miljöaspekten och att snabbt kunna förflytta sig mellan Sveriges tre största städer lyfter Emma Berginger även fram den lokala nyttan.

– Det kommer göra att man får större möjlighet att välja var man vill bo och verka. Du kan till exempel bo på landet och samtidigt ta ett jobb inne i en större stad längre bort. Det kommer underlätta avsevärt, säger Emma Berginger och fortsätter:

– Vår järnvägar är överbelastade, det märker man även här i Göteborg. Tågen blir försenade, och när ett tåg blir försenat så fortplantar det sig genom hela systemet. Med nya spår kan man utöka kapaciteten även för regionaltåg och godstrafik. Det ger oss också en bättre möjlighet att genomföra det underhåll som vi måste göra på våra befintliga spår. Därför vill vi finansiera höghastighetsbanorna separat, utanför den nationella planen, så vi inte tar pengar från det underhåll som också måste göras.

Det är ju lite rörigt med planerna på höghastighetståg – vad är statusen just nu?

– Status just nu är att vi har ett januariavtal där det står att höghastighetsjärnvägar ska färdigställas. Man är överens om att bygga ihop Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans med orter och land runt omkring.

Varför tar det så lång tid?

– Det är en fråga jag också ställer mig. När man har ett budgetsamarbete måste man diskutera tillsammans och göra bredare inbjudan. Infrastruktursatsningar är stora investeringar och komplicerade processer. Men det går att bygga betydligt snabbare än många tror.

De flesta partierna är överens om att höghastighetstågen bör byggas. Men Moderaterna, som tidigare varit positiva, meddelade i somras plötsligt att de ändrat sig och i stället vill prioritera annat.

– Det har ändrat landskapet något. Den väldigt breda uppbackningen kring nya stambanor för höghastighetståg som tidigare fanns finns inte längre på samma sätt, det gör mig orolig, säger Emma Berginger.

Den av regeringen utsedda Sverigeförhandlingen överlämnade i slutet av 2017 sitt förslag på tidsplan för höghastighetståg i landet. Enligt dem skulle höghastighetsbanan kunna vara klar 2035. Det är en målbild Emma Berginger fortfarande tror på.

– Vi i Miljöpartiet vill att de här nya stambanorna ska byggas så snabbt som möjligt och till rätt hastighet.

Enligt andra tidsplaner kommer det inte vara klart förrän omkring år 2045. Finns det risk att tekniken som planeras hinner bli omodern när allt är klart?

– Vi har haft järnväg sen 1800-talet så klart det är en gammal och gedigen teknik. Men tåget utvecklas hela tiden och just därför vill jag att vi bygger nya stambanor för riktiga moderna tåg som kan gå i 320 km i timmen, åtminstone.

För Miljöpartiet är det väldigt viktigt att tågen ska gå i minst 320 kilometer i timmen. Detta trots att det blir mycket dyrare och att tidsvinsten mot om tågen går i 250 kilometer i timmen bara blir knappt 10 minuter på sträckan Göteborg – Stockholm.

– Det handlar om att hålla ner restiderna. Det är väldigt avgörande om man ska välja tåget i stället för flyget. Tio minuter gör mycket på den totala resan. Det handlar om hur långt från stationen du ska resa, helhetstiden, säger Emma Berginger.

Samtidigt blir det mycket dyrare att bygga för 320 kilometer i timmen – är det ekonomiskt försvarbart med tanke på den lilla tidsvinsten?

– Ja, det är en större investering, men det är billigare drift och underhåll. För spår som bara klarar 250 kilometer i timmen bygger du på ballasterade spår, det vill säga grus. Det innebär att man måste skotta in grus mot den här järnvägen årligen. Den typen av banor blir därför dyrare på längre sikt med underhållet.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"Våld i nära relation under pandemin"

Debatt. Det är kärva tider i världen och det är kärva tider för var och en av oss. Vi rekommenderas isolering, försiktighet och social distansering. Att arbeta hemma och ha digitala träffar är vanligt men...lördag 23/5 15:00

KRÖNIKOR

Jernberg: Så lyckas du med videomötet

Retorik. I coronans spår med mycket hemmaarbete och social distansering har videomötena blivit mer regel än undantag. Perfekt tycker en del, svårt tycker andra. måndag 25/5 12:00

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57