VALHALLABADET. De rödgrönrosa och Alliansen vill att det ska utredas hur mycket det skulle kosta att bevara badet för lång tid framöver. Foto: Gotevent

Hoppet om Valhallabadets framtid lever

Ett nytt centralt bad i Göteborg innebär inte per automatik att anrika Valhallabadet rivs. Nu vill politikerna utreda vad en upprustning på lång sikt skulle kosta.

  • Publicerad 11:47, 25 nov 2020

Valhallabadets vara eller inte vara i ett framtida Göteborg har diskuterats länge. Det över 60 år gamla badhuset är kraftigt eftersatt och har stora behov av renovering.

För fyra år sedan föreslog idrott- och föreningsförvaltningen att Valhallabadet ska ersättas med en ny större simhall. Sedan dess har Higab hållit badet flytande på en minimininivå. Men för att förlänga Valhallabadets livslängd behövs betydligt mer pengar. Higab har tidigare gjort beräkningar på att drygt 100 miljoner skulle behöva investeras i underhållskostnader de kommande 25 åren. Nu har Alliansen tillsammans med V, MP och Fi kommit överens om att en ny utredning behövs.

– Ja, det behöver göras igen. Higab får i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att renovera hela eller delar av badet. Här gäller det inte bara underhåll utan hur göteborgarna långsiktigt ska kunna njuta av badet, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition. 

Efter nya råden: Nu stängs simhallar, ishallar och gym

I mars i år beslutade kommunfullmäktige att utreda frågan om ett nytt bad i centrala stan där huvudalternativet är en placering i Gullbergsvass. Men även det nya badet har väckt känslor. Både med tanke på placeringen och den uppskattade kostnaden på tre miljarder, vilket skulle göra badhuset till det dyraste i landet. Kommunfullmäktige har under hösten beslutat att gå vidare med planerna, men i så fall till ett billigare pris.

Förslaget: Nytt Valhallabad i Gullbergsvass

Oavsett kostnad för det nya badet ska inte det påverka Valhallabadets framtid, säger Karin Pleijel.

– Det är två helt separata spår. Det finns ingen motsättning i två bad, säger hon.

Valhallabadet

Valhallabadet är byggt under 1950-talet i en tidstypisk arkitektur som ansågs så framstående att arkitekten Nils Olsson belönades med ett OS-brons i arkitektur 1948 för skisserna på det nya badet. Det är Sveriges enda OS-medalj i arkitektur.