Nöjd åkare. Yvonne Lind i Göteborgs Långfärdsskridskoklubb gläds över att skrinnarbanans framtid säkras. Foto: Arkivbild Johanna Roos

Hotade skrinnarbanan i Frölunda räddad

Nu ska skrinnarbanan i Ruddalen lagas och genom att gjuta in kylrören i betong ska ishallen kunna användas för aktiviteter även under sommarhalvåret. Det beslutade idrott- och föreningsnämnden i tisdags.

  • Publicerad 11:58, 18 dec 2020

...olyckligt att slå fast att vi på denna gigantiska yta ska ha en skrinnaroval,

Politiker. Elisabet Lann (KD) Foto: Gabriel Tjulander

För andra året i rad ligger skridskoåkningen på skrinnarbanan i Ruddalen på is. Anledningen är att det föråldrade kylsystemet sedan länge gjort sitt.

Under året har idrott- och föreningsförvaltningen utrett ishallens framtid och i arbetet har man även fört dialog med göteborgarna och föreningarna.

I tisdags tog idrott- och föreningsnämnden beslut om att skrinnarbanan ska repareras och genom att gjuta in kylrören i betong ska den samtidigt anpassas även för andra aktiviteter som olika rullsporter, basket, dans under den isfria perioden.

Grusade framtidsutsikter för isbana i Frölunda

Glädjande besked

– Jag ser positivt på beslutet. Skrinnarbanan är omtyckt och uppskattad av föreningsliv och allmänheten. Betong är dessutom mer användbart sommartid, det är svårt med en grusbädd som det är nu, så det blir en win-win för alla, säger Andreas Nilsson, enhetschef och driftansvarig.

För Yvonne Lind i Göteborgs Långfärdsskridskoklubb blev beslutet en lättnad.

– Det är otroligt glädjande och det gör att vi som åker långfärdsskridskor får en möjlighet att öva innan säsongen drar igång och även för alla andra som tycker om is och får en unik skrinnarbana att åka på.

Politisk oenighet

Beslutet att renovera och bygga om den befintliga skrinnarhallen togs efter ett yrkande från S, V och MP, som även D ställde sig bakom.

Alliansen däremot hävdar att det skulle gå att hitta andra lösningar för skridskoåkning, som man menar är en förhållandevis liten sport och att markytan istället skulle upplåtas för att kunna bygga en ny skola.

– Området utvecklas mycket, det byggs så många bostäder och skolplatserna räcker inte till. Därför är det olyckligt att slå fast att vi på denna gigantiska yta ska ha en skrinnaroval, säger Elisabet Lann (KD).

Saknas pengar

Bettan Andersson (S), menar att det finns en stor vinst med satsningen som möjliggör för sportaktiviteter hela året.

– Vi kan inte lämna ifrån oss idrottsanläggningar för annan bebyggelse. Här gör vi en viktig satsning och då måste vi tänka multifunktionellt.

Kostnaden för ombyggnaden uppgår till 50 miljoner kronor, varav 35 miljoner ännu saknas.

I början av nästa år ska idrott- och föreningsförvaltningen presentera ett förslag på omprioritering inom beslutade investeringsram för att lösa finansieringen.

Vi är GBG