Varia och Lisa Larsdotter Petersson är ett. Det är hennes skapelse och hennes arrangemang. Årets upplaga – fjortonde – har hon arbetat med i ett och halvt år.

– Det handlar om mycket logistik. I år har jag bjudit in mina favoritimprovisatörer, australierna Peter Trotman och Andrew Morrish, säger hon.

Den förstnämnda åker hela vägen från Down under. Den sistnämnde är under ett halvår i Europa för att undervisa.

Var de svårövertalade?

– Nej, jag har känt Andrew i 12–13 år och har tagit kurser för honom. Han är en väldigt populär pedagog. Båda tycker om att komma hit.

Varia har vandrat runt på Göteborgs scener - från Atalante till Konstepidemien. Olika salar som ger olika uttryck och möjligheter. Något som Lisa Larsdotter Petersson uppskattar. I år är festivalen, som startar med en visning 15/10, ett seminarium 17/10 för att sedan ha föreställningarna 18–19/10, på Esperantoscenen.

– Det är möjligt att det blir en annan scen nästa år. Jag vill inte att det ska vara för traditionellt.

Vad är det i improvisationen som lockar?

– Utifrån den träning man får finns det ingen ände på utveckling. Det handlar om alla sinnen. Jag tycker dessutom att det utvecklar mitt intellekt.