Glitterstopp. Foto: Mostphoto

Inför Lucia: Glitterstopp i kommunen

I juletider är glitter populärt i både pynt och pyssel. Göteborgs kommun vill stoppa inköp av glitter eftersom det innehåller mikroplast. Men stadsdelarna fortsätter att köpa in glitter utanför ramavtalet, visar leverantörsstatistik.

  • Publicerad 05:30, 7 dec 2017

Plast är en nödvändighet i vårt samhälle. Men vi överanvänder och använder det till fel saker. Plast i glitter är helt onödigt

50 600 förpackningar glitter och 18 500 tubpennor med glitter. Så mycket glitter har köpts in av Göteborgs verksamheter varje år, enligt förvaltningen för Inköp och upphandling. Men nu är det glitterstopp i kommunen.

Nämnden för Inköp och upphandling har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att säkerställa att stadens verksamheter upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplast. Glitter är en sådan produkt.

Läs mer: Farliga mikroplaster barnens lekplatser

Mikroplaster finns överallt

Mikroplaster kan förenklat beskrivas som plastpartiklar som är mindre än fem millimeter. Enligt forskaren Bethanie Carney Almroth vid Göteborgs Universitet är det oroande hur mycket mikroplaster det finns. I stort sett allting.

– Man kan säga att plast är ett väldigt stort problem. Men plast är också väldigt bra, vi kan inte leva utan plast. Det är bra i medicin, teknik, elektronik, i allting. Plast är en nödvändighet i vårt samhälle. Men vi överanvänder och använder det till fel saker. Plast i glitter är helt onödigt, säger hon

Köper glitter utanför ramavtalet

Glitterprodukter ska inte längre finnas i kommunens upphandlade sortiment för hobbyartiklar. Men försäljningsstatistik från leverantörer visar att stadsdelarna fortsätter att köpa in glitter utanför ramavtalet. Vilka verksamheter det är, går inte att utläsa menar man på Inköp och upphandling. Att det handlar skolor och förskolor är troligt.

– Det är svårt att väga barns kreativitet och pedagogiska effekter mot miljöpåverkan. Men om det finns andra produkter som är tillgängliga på marknaden borde man hellre välja dem, anser Bethanie Carney Almroth.

Det är fortfarande okänt hur stor effekten i miljön blir av mikroplaster. Forskning visar att mikroplast kan orsaka stor skada i haven. Hur hälsofarligt mikroplast är för människor är också svårt att säga i dagsläget.

– Det är i sig inte jättefarligt, men kemikalier som associeras till plast som färgämnen är hälsofarliga. Att barn använder glitter i skolan är symptom på ett jätteproblem. Mikroplaster hittas överallt, det kan man se som ett problem.

Läs mer: Konstgräs – ett miljöfarligt måste för klubbarna

Fakta om mikroplast

Mikroplast är ett samlingsnamn för små, små plastfragment (1 nm till 5 mm). De mikroplaster som hittats i världshaven, men även i sötvattensystem, har olika ursprung.

Mikroplast kan bildas oavsiktligt när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs, eller när vi inte återanvänder, återvinner eller slänger plastmaterial på rätt sätt utan plasten blir skräp som succesivt bryts ned till mindre och mindre bitar i naturen.

Förekomsten av mikroplast i den marina miljön har uppmärksammats allt mer under senare år, inte minst på global nivå.

Källa: Naturvårdsverket

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG