Extra öppet. Badet är öppet längre i år men byggstarten av den permanenta parken fördröjs. Foto: Göteborgs Stad

Ingen byggstart i Jubileumsparken

Byggstarten för Jubileumsparkens permanenta del försenas rejält. Då håller istället badet öppet och aktiviteterna igång längre in på höstkanten.

  • Publicerad 09:26, 25 aug 2020

Det kommer inte att vara klart nästa sommar.

Bygget av Göteborgs femte utflyktslekplats var tänkt att dra i gång i slutet av augusti i Jubileumsparken. Men ett överklagande gällande byggentreprenören fördröjer byggstarten.

– Vi kan inte komma igång med parkbyggnationen innan vi får ett besked från förvaltningsrätten. Vår förhoppning är ett besked innan jul, säger Amelie Sandow, projektledare för byggnation av etapp ett av Jubileumsparken, park- och naturförvaltningen.

Klubbat: Jubileumsparken blir permanent

Målsättningen var att första permanenta etappen – där lekplatsen ingår – skulle stå klar 5 juni, år 2021 men öppningen kommer att förskjutas på framtiden.

– Det kommer inte att vara klart nästa sommar. Vi behöver ungefär ett år för att färdigställa byggnationen ifrån det att vi har fått besked från förvaltningsrätten.

Den försenade byggstarten innebär dock att badet håller öppet längre än planerat i år.  

– Vi har öppnat sötvattensbadet augusti ut medan saltvattensbadet och bastun är öppet tillsvidare under hösten, säger Amelie Sandow.

Uppmärksammade Café Fluss får förlängt

Livligt i parken i höst

Parken kommer dessutom att fortsätta att sjuda av liv och aktivitet även under de kommande höstmånaderna.

Förutom att Café Fluss håller öppet september ut, kommer bland annat skolseglingen där skol- och förskoleklasser får introduktion i segling fortsätta. Skaterampen kommer också att finnas kvar precis som möjligheterna till odling via Jubileumsodlarna.

Uteklassrummet ”Näsan i blöt” kommer också att vara tillgängligt.

– Vi planerar även för olika aktiviteter på och med anknytning till älven under skollovet vecka 44, när höstmörkret är som tätast kan du bland annat få din bild projicerad på bastuns fasad under ”Lights in Jubileumsparken” och vi tänker traditionsenlig julbastu. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer om kommande byggnation och vårt program kan bli mer definitivt, säger Ia Kjellsdotter i ett uttalande.

Nu är badet i Frihamnen öppet

Jubileumsparken nominerad till finaste landskapspriset

Vi är GBG