"Ingen ska behöva uppleva taggtråd i Kviberg"

Taggtrådsstängslet kring ett bostadsrättshus Kviberg har väckt starka reaktioner bland grannarna. Både politiker och bostadsbolaget vars hyresgäster drabbas värst, riktar kritik mot den kontroversiella åtgärden.

  • Publicerad 12:10, 12 nov 2018

– Det är deras privata egendom som de gör vad de vill med men det känns väldigt märkligt. Det skapar en tydlig vi-och-dem-känsla, säger Johannes Wallgren, distriktschef i Kortedala för Poseidon.

Bakgrunden till taggtrådsstängslet, är att bostadsrättsföreningen upplever att Poseidons hyresgäster i huset nästintill, stjäl och förstör deras egendom. Det har förekommit problem med narkotika i vissa trappuppgångar i hyreshuset men alla boende i det 13 våningar höga huset bär inte skuld för det, menar man på Poseidon.

Läs mer: Taggtråd ska hålla hyresgäster borta

– Allt som händer i området skyller de på våra hyresgäster även om det kanske inte alltid är så. Men det är så de ser på de boende i hyresrätter. Det tycker vi är väldigt tråkigt.

Har ni försökt att föra en dialog med bostadsrättsföreningen?

– Ja, i flera år har man försökt men misslyckats fullständigt. Ibland lyckas vi komma överens men tyvärr vänder det väldigt snabbt igen. När stängslet kom upp hade de inte ens nämnt det för oss. En dag stod det bara där. När vi ifrågasatte det, var argumentet att de planerade att förnya gården med ett stort schackspel och ville inte att någon skulle komma dit och förstöra, säger Johannes Wallgren.

Läs mer: Missbrukare skapar otrygghet i Kviberg

För Poseidon är det däremot viktigt att låta deras ytor vara öppna och tillgängliga för alla.

– De vill inte att våra hyresgäster klampar in på deras del av gräsytan men de har inga problem med att deras boende passerar vår mark och fastigheter på väg till och från spårvägen varje dag. Vi har inget emot det, utan ser det som en gemensam plats.

Även på politiskt håll väcker taggtråden reaktioner.

– Det låter fruktansvärt. Det är första gången jag hör det här och min spontana reaktion är att ingen ska behöva uppleva taggtråd, säger Özgür Tasbas (politisk vilde, f.d. MP), stadsdelsnämndens ordförande i Östra Göteborg och fortsätter:

– Det är tråkigt i första hand för de som bor där omkring. Men det är också tråkigt för alla människor i en stad. Man vill inte att Göteborg ska bli ett nytt Brasilien.

Hur skulle politikerna kunna lösa en sådan här situation? 
– Det måste finnas andra sätt, jag lovar att ta upp det här på nämnden. Det är inte så som utvecklingen i en social hållbar stad ska se ut. Det är fel väg att gå.