Jakt. Hittills i år har det fällts 60 vildsvin i jaktvårdskretsen väster om E6. Foto: Erik Mandre/ Mostphotos/ Google

Jägarnas bekymmer: Vildsvinen går säkra på din tomt

Hittills i år har det skjutits 60 vildsvin väster om väg E6. Nu tar Mölndals kommun krafttag mot djuren och trappar upp jakten. Men när djuren rör sig länger in i tätbebyggda om råden blir jakten på dem komplicerad.

  • Publicerad 08:00, 11 nov 2019

Göteborg Direkt har tidigare rapporterat om hur vildsvin blivit ett allt större problem i Göteborg och inte minst i delar som Askim, Hovås och Billdal.

Mölndals kommun tar nu i med hårdhandskarna och går ut och uppmanar jaktlagen att intensifiera jakten på vildsvinen. Vilket P4 Göteborg var först med att rapportera.

I jaktvårdskretsens västra område, det vill säga väster om E6, har det hittills i år skjutits cirka 60 vildsvin. Under perioden 2018 till 2019 fälldes 56 djur och under perioden dess för innan 102.

Bo Lindqvist är ordförande i Askims Jaktlag som är aktiv i det området berättar att de ständigt jobbar för att få bukt med vildsvinen.

– Vi är väldigt ofta ute och jagar, under den årliga jaktperioden är vi ute varje vecka.

Men när djuren kommer närmare bebyggelse och tar sig in på privatpersoners tomter blir jakten på vildsvinen komplicerad.

– Vi har tillåtelse att jaga på kommunal mark men så fort djuret står på en privatägd tomt så måste vi har godkännande från tomtägaren för att få fälla djuret, säger Bo Lindqvist.

Vill man underlätta för Askims jägare är Bos tips att gå ihop ett helt område som vill tillåta jakt på sina tomter.

– Det bästa är att hela områden går samman och ger sitt godkännande att vi får skjuta för annars måste jag kolla upp vilket nummer det är på tomten varje gång och då har vildsvinet antagligen redan gått över på nästa tomt, säger Bo Lindqvist.

Får man sin egendom förstörd av vildsvin har man inte rätt till ersättning då det inte är ett fredat djur.

Göteborg Direkt har tidigare rapporterat om flera privatpersoner som råkat ut för svinens vilda framfart och fått trädgårdar förstörda. Sedan vildsvinen blev ett större problem i Göteborgsområdet har Askims jaktlag fått en allt närmare kontakt med invånarna i sitt område.

– Vi har mycket kontakt med allmänheten via Facebook där vi berättar vad vi gör och de kan kontakta oss och berätta för oss om någon sett vildsvin. Det har hänt flera gånger att vi fått in tips om att vildsvin setts i området och att vi lyckats fälla dem, säger Bo Lindqvist.

Vildsvinen tycker om att ”bosätta” sig i områden med vass eller högt gräs. En strategi som Mölndals kommun tar till är att röja undan områden med mycket buskage och sly. Något som Bo tycker att Göteborg Stad borde ta efter.

– Vi har mycket problem nere i Särö där de bosätter sig i stora vassar. Vi arbetar för att Göteborgs Stad ska göra som Mölndal i det fallet och slå områdena för att göra miljön mer ogästvänlig för vildsvinen, avslutar Bo Lindqvist.

Vi är GBG

    Vi är GBG