Jernhusen: ”Vi jobbar med trygghet hela tiden"

Fastighetsförvaltaren Jernhusen som äger Göteborgs centralstation har kritiserats för exkluderande design där kommersiella intressen står i fokus. Så här svarar de på kritiken.

  • Publicerad 10:15, 30 dec 2017

– När det gäller bänkarna på Göteborgs centralstation finns det ett tillgänglighetsperspektiv. Armstöd gör det lättare för personer med funktionsnedsättningar att sitta bekvämt och resa sig. När man delar av bänkarna får också fler möjlighet att sitta. Om en person ligger på bänkarna får ju färre plats att utnyttja bänken. Om personer ligger på bänkarna med skor blir det också smutsigt, säger Daniel Boije, kommunikatör på Jernhusen.

Läs också: Missbrukare hänvisas till kommunala skjul

Vad har ni för ansvar i att alla ska känna sig välkomna?

– Det är oerhört centralt att man ska känna sig välkommen. Vi jobbar hela tiden med att skapa en trygg och säker miljö. De senaste åren har vi gjort stora förändringar på Göteborgs centralstation som gjort att fler känner sig trygga på platsen. Tidigare var det många som kände sig otrygga av olika anledningar men med bland annat utökad bevakning har de problemen minskat.

Har ni något ansvar för den grupp som inte längre känner sig välkomna på Göteborgs centralstation?

– Vårt formella ansvar är att tillhandahålla en väntsal och en station som så många som möjligt kan använda. Sedan är vi ju en del av samhället så där tar vi hjälp och har dialog och erfarenhetsutbyte med polis, sociala verksamheter på kommunen, Svenska kyrkan och välgörenhetsorganisationer där vi har en dialog där vi gemensamt försöker lösa de här frågorna. Det har gett bra resultat, säger Daniel Boije.

Läs också: Så jobbar Göteborgs Stad för att inkludera alla medborgare

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG