DYRARE. I våras höjde trafikkontoret sin prognos för projektet från 3,5 till 3,65 miljarder kronor i 2009 års penningvärde med anledning av projektets totala riskexponering. Foto: Anna Högberg

Just nu: Enighet i tvisten om Hisingsbron

Skanska hotade att avbryta arbetet med Hisingsbron om kommunen inte betalade dem 345 miljoner för extrakostnader. Nu är parterna överens om 198 miljoner.

  • Publicerad 16:04, 22 okt 2020

I arbetet med nya Hisingsbron har extrakostnader uppkommit under projektets gång, utöver de 3,5 miljarder bron var tänkt att kosta från början. Ökade kostnader för stålkonstruktioner och förseningar i projektet är förklaringarna till att bron blivit dyrare.

Skanska krävde 345 miljoner kronor av Göteborgs stad för de uppkomna kostnaderna, men hittills har bara 28 miljoner betalats ut. Detta fick Skanska att hota med att avbryta arbetet med bron.

Skanskas hot: Kan avbryta arbetet med Hisingsbron

Nu har parterna kommit överens om att trafikkontoret ska betala 198 miljoner kronor till Skanska för de ökade kostnaderna.

– Det känns jättebra att vi nu är överens eftersom projektet är tidskritiskt, säger Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret.

Skanska begärde 345 miljoner – det blev 198 miljoner. Varför landade ni där?

– Kostnaderna som Skanska anförde har funnits, stålet har blivit dyrare. Sedan har förhandlingarna handlat om att reda ut vad det beror på och vem som bär ansvar. Från vår sida har vi pekat på att det tagit för lång tid att uppnå rätt kvalitet. Skanska har menat att produktionsstörningarna beror på reviderade produktionshandlingar som vi har ansvar för. Det är inte alldeles enkelt. Men nu har vi gjort en fördelning av de uppkomna kostnaderna så var part tar sin del, säger Christer Niland.

Per-Ola Svahn, regionchef för Stora projekt väst, på Skanska håller med.

– Det har varit komplexa förhandlingar men dialogen har hela tiden varit konstruktiv. Nu fokuserar vi på att få färdigt bron.

Arbetet med Hisingsbron är just nu inne i ett av de mest kritiska momenten när lyftdelen i mitten av bron ska testas.

– Maskineri och installation är på plats. Nu ska allt testköras. Maskinerna är ju redan testkörda i fabriken, men nu när alla huvuddelar fogats samman ska det köras i verkligheten, så det är väldigt kritiskt, säger Christer Niland.

När vet ni om allt fungerar?

– Vid årsskiftet kommer vi kunna säga om det gått bra eller inte.