Kaffe och bullar. Byggnadsnämnden har bordlagt ändrandet av detaljplanen där Högsbos nya bostadsområde är tänkt att byggas. Foto: Tommy Alvén/ Mostphotos

Kaffe & bullar hot mot bostäder i Högsbo

Debatten om huruvida doften av kaffe och bullar kan stoppa bygget av ett helt nytt bostadsområde har engagerat många. I tisdags togs frågan upp på byggnadsnämnden.

  • Publicerad 08:17, 28 nov 2019

Lukten är en olägenhet.

Maria Lejon. Handläggare på stadsbyggnadskontoret. Foto: Göteborgs Stad

I tisdags den 26 november bordlade byggnadsnämnden förändringen av detaljplanen för det tilltänkta bostadsområdet i Högsbo vid Olof Asklunds gata.

– Byggnadsnämnden föreslogs tillstyrka den nya detaljplanen för att kommunstyrelsen ska anta den. Tanken är att det ska bli en blandstad med olika verksamheter och bostäder, säger Maria Lejon, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Miljö- och klimatnämnden har slagit ned på ändrande av detaljplanen då de menar att området inte lämpar sig för att bo i. Buller, kraftig trafik och påtagliga dofter från industriverksamhet i området har lyft som argument mot att bygga. Pågen, vars bageri ligger i närheten av området som kommunen vill bebygga. Vd, Anders Carlsson Jerndal, ser det nya bostadsområdet som ett hot mot flera av verksamheterna som i dag finns i industriområdet.

"Om detaljplansändringen i Högsbo industriområde klubbas igenom, resulterar detta i att cirka 500 arbetstillfällen kopplade till vårt bageri på sikt kommer att försvinna.  Kommunen menar att man önskar kunna samlokalisera Pågens verksamhet med bostäder, men detta är icke görbart. Industribuller, trafik och doft från vårt bageri är nämligen ofrånkomligt såväl dag som natt", skriver Anders Carlsson Jerndal, vd för Pågen, i en debattartikel till GT.

– Detaljplanen är utformad för att kringliggande verksamheter ska kunna finnas kvar. Lukten är en störning och det finns så klart ingen garanti för att de som flyttar in inte klagar. Vi ser dock  att det positiva överväger olägenheten. Vi har försökt få Pågen att vidta åtgärder, som skulle bekostas av exploateringen,  för att minimera lukten men det har de inte gått med på, säger Maria Lejon.

Nu kommer ärendet tas upp igen på nästa byggnadsnämndsmöte.

Göteborg Direkt har sökt Anders Carlsson Jerndal för en kommentar men Pågen har avböjt att kommentera tills KS fattat sitt beslut.

Vi är GBG