Väntar besked. Vid GöteborgDirekts pressläggning var det ännu oklart om Römosseskolorna tvingas stänga den 19 november eller inte. Foto: Gabriel Tjulander (arkiv)

Kammarrätten: Römosseskolan får hålla öppet

Förvaltningsrättens beslut att pausa stängningshotet mot Römosseskolorna har i veckan överklagats av Skolinspektionen. Nu meddelar kammarrätten att skolorna får hålla öppet så länge.

  • Publicerad 13:20, 17 nov 2021

Turerna kring Römosseskolorna fortsätter.

Efter Skolinspektionens beslut, den 27 oktober, att stänga Römosseskolan överklagade styrelsen bakom skolan beslutet till Förvaltningsrätten. I ett pressmeddelande lyfte styrelsen bland annat att barnens "röster och vilka konsekvenser en stängning innebär för dem saknas helt i Skolinspektionens beslut".

Överklagan ska avgöras i Förvaltningsrätten. Under tiden beslutade rätten om inhibition, vilket skulle göra det möjligt för skolan att hålla öppen tills dess att rätten hunnit avgöra ärendet.

Vändningen: Römossekolan får hålla öppet – "Positivt"

Sedan dess har Skolinspektionen kontrat genom att överklaga Förvaltningsrättens beslut om inhibition. Myndigheten vill fortfarande att skolan skulle stänga den 19 november och skriver, enligt Göteborgs-Posten, i sitt överklagande:

"Föreningen Framstegsskolan i Göteborg (Föreningen) och dess styrelse har på ett tydligt sätt visat att den är olämplig att bedriva skattefinansierad skolverksamhet, bland annat genom att under flera år inte ha haft en tillräcklig kontroll och tillsyn över Föreningens ekonomi och verksamhet.”

Får hålla öppet

Nu meddelar kammarrätten att de låter förvaltningsrättens beslut ligga fast. Römosseskolorna får fortsatt hålla öppet under tiden som rätten behandlar ärendet.

470 av 600 har skolplats

Vårdnadshavare för samtliga elever på Römosseskolorna ska ha fått önska en alternativ kommunal skola som de vill att deras barn ska gå på. Finns det inte plats på den önskade skolan, ska de ha fått ett förslag om placering på en närliggande skola utifrån var eleven är folkbokförd.

Enligt GP var det i veckan 470 elever – av ungefär 600 – som fått en ny skolplacering.

De kämpar för sin skola: "Oro att eleverna ska bli stämplade"