Trafikfaror. Nästan 90 platser i Angered visar sig vara mer eller mindre trafikfarlig, visar en ny utredning. Foto: Wenche Lerme

Kartläggning: 90 trafikfarliga platser hittade

Nästan 90 platser i Angered har pekats ut som trafikfarliga. Tio vägar där barn passerar dagligen är särskilt bekymmersamma, visar en ny utredning. ”Inte längesedan ett barn skadades i en trafikolycka”, säger utredaren.

  • Publicerad 05:30, 8 apr 2020

Vi har pekat ut tio platser som särskilt jobbiga där många barn rör sig.

Wenche Lerme, utvecklingsledare stadsutveckling. Foto: Privat

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Både invånare och lokala politiker har länge varit bekymrade över farliga vägar och korsningar i Angered.  

Nu är en utredning klar som visar en helhetsbild över Angered ur trafiksäkerhetssynpunkt.

– Vi har sett att nästan 90 platser har brister i trafiksäkerheten och det finns säkert ännu fler, säger Wenche Lerme, utvecklingsledare stadsutveckling, Angered Stadsdelsförvaltning.

Gårdstensliden, Angeredsvinkeln och Hästhagen är ställen som sticker ut som extra farliga.

– Det har hänt olyckor och incidenter där och det var inte länge sedan ett barn blev skadade i en olycka vid Angeredsvinkeln, säger Wenche Lerme och fortsätter:

– Vi har pekat ut tio platser som särskilt jobbiga. Det är framförallt för att många barn använder platserna som ligger vid kollektivtrafik nära skolor och invid skolvägar där det inte finns några alternativa vägar.

Politikerna tar Angeredskrossen till HD

Varför tror du att ni hittat så många trafikfarliga platser i Angered?

– Min teori är att historiskt sett har man haft mer fokus på centrala stan. Där är man mycket mer medveten om när det är trafikfara eller inte. I stan finns bättre skyltning, mer gupp och trafikljus, säger Wenche Lerme och tillägger:

–  Angered är planerad för att vara trafikseparerad men alla väljer inte att gå eller cykla som det var tänkt. Man kanske upplever att det är otryggt att ta sig igenom tunnlar och istället går på eller korsar gator. Planeringen är bra på många ställen men funkar inte alltid i praktiken.

Nästa steg är att lämna över utredningen till politikerna i trafiknämnden som kommer att besluta om eventuella åtgärder.

Landsbygd med stora planer

De tio mest trafikfarliga platserna

Platserna har pekats ut av såväl medborgare som lärare och anställda i SDF Angered och situationen vid alla av dessa platser är kända i förvaltningar som har ansvar för den fysiska miljön och trafikfrågor.

1. Angered centrum – Hästhagen - Angeredsvinkeln: Platsen är mycket trafikfarlig och här sker ofta incidenter och olyckor där barn är inblandade. Busshållplatsen används frekvent av de 450 skolbarn som går i Gårdstensskolan och av de personer som arbetar på den dagliga verksamheten på Angeredsvinkeln 21-29.

2. Gårdstensliden –Norrleden: Busshållplatsen Gårdstensliden Hållplatsen som också är en viktig bytespunkt mellan olika busslinjer är mycket otrygg och trafikfarlig. Röseredsvägen och Norra Röseredsvägen korsar Norrleden i plan utan att vara särskilt utmärkt eller har signalreglering. Här byter elever från Gårdsten buss för att kunna åka till sin skola på Angeredsvinkeln.

3. Rannebergen – Titteridammsvägen – Vättleskolan: Vid busshållplasten upplever såväl elever som personal att det är trafikfarligt då många skolbarn många springer rakt ut i vägen när man ser buss komma, att klättra över staketet är också vanligt. Längs Titteridammsvägen saknas det också på flera platser tydliga markeringar där det är naturligt att korsa vägen till och från Vättleskolan. Gångtunnlar används ofta inte då de upplevs som otrygga.

4. Hammarkullen – Sandeslättsgatan – Sandeslättskroken – Hammarkullens Väg: Längs gatorna går många barn till och från Emmaskolan och förskola. Det är skymd sikt och överstora gatusektioner där bilar ofta har mycket hög hastighet. Tydliga markeringa saknas i gata liksom gångvägar på ömse sidor av gator na varför många också gå mitt i vägen

5. Hjällbo – väg 190, Gråbovägen – Hjällbo, hållplatser: Hjällbo är en knut- och bytespunkt för kollektivtrafiken. Här sker många byten mellan spårvagn, ”kom nära” bussar och expressbussar. Hållplatserna för de olika linjerna är på olika sidor av Gråbovägen vilket gör att många inte använder sig av de övergångsställen som finns eller inväntar grön gubbe, utan springer i stället rätt ut över vägen.

6. Angered centrum – Spadegatan – Övre Storåsvägen: Det saknas idag en gen och logisk väg för gående eller cyklister att ta sig mellan Storås, Spadegatan och den södra entrén till Angered Centrum. Därför väljer många att gå eller cykla på viadukten vid Övre storåsvägen och vidare längs en sträcka på Spadegatan som helt saknar gång- och cykelbana.

7. Gunnilse – väg 190, Gråbovägen – Angereds Kyrkväg - Gunnilsevägen: Boende i Gunnilse vittnar om många incidenter på platsen där gående och cyklister måste korsa väg 190 i plan. Det är dålig belysning och här finns inte något som upplyser om att det kan finnas gående i närheten. Signalreglering och tydliga markeringar i vägen saknas. Fordon kommer i mycket hög fart in mot cirkulationen där gående skyms av trafiken i körfälten invid. I och med utbyggnaden av väg 190 upplever boende att Gråbovägens barriäreffekter har ökat. År 2017 passerade här 10 500 fordon/dygn.

8. Gunnilse – väg 190, Gråbovägen – Vippärtsvägen: För att röra sig mellan de båda sidorna av väg 190 måste vägen korsas i plan. Också de som kommer hit med kollektivtrafiken. På den norra sidan av vägen finns de flesta bostäderna och på den östra Äspereds industriområde med många arbetsplatser, ett större koloniområde, badsjö och områden för friluftslivet. Signalreglering och tydliga markeringar i vägen saknas. Fordon kommer i mycket hög fart in mot cirkulationen. I och med utbyggnaden av väg 190 upplever boende att Gråbovägens barriäreffekter har ökat. År 2017 passerade här 10 500 fordon/dygn.

9. Bergum – Gråbovägen – Ströms väg – busshållplats: På båda sidor av vägen finns mycket stora brister i angöringen till hållplatsen. Markeringar i vägen och trafikreglering saknas. Det saknas också gångväg och vägren.

10. Bergum: Gråbovägen – Björsared busshållplats – pendelparkering: Placering av övergångsställe och trafikljus behöver ses över. Det är otryggt att ta sig till busshållplatsen då gångbanor och vägrenar saknas på en längre sträcka varför gående tvingas gå i körbanan. Till exempel från pendelparkering till buss. En stig från pendelparkeringen upp till Gråbovägen ihöjd med hållplats på andra sidan vägen har trampats upp.

Källa: Inventering av otrygga platser ur trafiksäkerhetspunkt i Angered, Göteborg Stad.

Visa merVisa mindre