HEMLÖS. Social resursförvaltning har uppsökare som är ute varje kväll i veckan och fångar upp personer som riskerar att fara illa. Foto: Michael Erhardsson

Kartläggning: Hemlösheten minskar i Göteborg

Hemlösheten i Göteborg är den lägsta på många år. Det visar stadens senaste kartläggning. Trots det är det för tidigt att peka på ett trendbrott.

  • Publicerad 08:07, 19 nov 2019

Ulrika Falk, Räddningsmissionen. Foto: Räddningsmissionen

För människor som lever i akut hemlöshet är vintermånaderna särskilt tuffa. Göteborgs Stads senaste kartläggning av hemlösheten i staden gjordes i april i år. Då registrerades sammanlagt 3 068 ensamhushåll eller familjer som hemlösa under mätperioden – 3 489 vuxna och 1 526 barn. Det är en minskning med 8 procent jämfört med 2018.

– Vi märker det genom lägre beläggning på vissa av våra boenden. Antalet beslut minskar. Staden har ungefär hälften av boendeplatserna i egen regi, andra hälften köper man in externt så vi kan anpassa oss på det sättet, säger Anna Holmqvist, verksamhetschef på social resursförvaltning.

Missbrukare hänvisas till kommunala skjul

Fler äldre hos Göteborgs Stadsmission

Det är fjärde gången Göteborgs Stad kartlägger hemlöshetens omfattning utifrån Socialstyrelsens definition. I den ingår akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, kortsiktiga boenden hos familj, släkt eller andra privatpersoner samt den sekundära bostadsmarknaden.

Orsakerna till att allt färre lever som hemlösa i Göteborg är flera. En förklaring är att antalet lägenheter till hemlösa har ökat. En annan är den ökade byggtakten av lägenheter generellt. Även om man som hemlös kan ha svårt att konkurrerar om en plats till de nybyggda lägenheterna så skapas det en ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Anna Holmqvist berättar att Göteborg historiskt haft problem med strukturell hemlöshet – personer som inte har sociala problem men som saknar bostad.

– När bostadsbyggandet har ökat har det blivit fler lägenheter och många i den här gruppen har fått riktiga bostäder. Tidigare har staden och externa aktörer tillgodosett det behovet. Har man inte behov av insatser ska man ha en riktig bostad och inte en som är köpt av staden.

Under perioden 2016-2018 har omkring 1 400 hushåll fått en egen bostad med kommunalt kontrakt. Vid ett väl fungerande boende omvandlas hyresavtalet efter 18 månader till ett förstahandsavtal.

Ytterligare en förklaring till att färre lever i hemlöshet kan vara att Göteborg tar emot färre nyanlända nu – en grupp med begränsade resurser och möjligheter till att ordna med boende.

Som situationen ser ut just nu menar Anna Holmqvist att alla som vill ha tak över huvudet kan få det i Göteborg.

– Absolut. Jag tror att vi har möjlighet att tillgodose de behov som finns. Det finns också långsiktiga alternativ i egen och andras regi. Vi har också en hel del övernattningsplatser om man står på gatan och behöver en akut plats för natten.

Den bilden delas inte av Ulrika Falk på Räddningsmissionen.

– Det är absolut inte min bild, men det är en fin vision. Det finns till exempel personer i oklara asylprocesser och även personer som har sin hemvist i Sverige men som inte möter upp de krav som ställs. För dem finns inte samma möjlighet att söka hjälp eller ens tak över huvudet.

Ulrika Falk jobbar specifikt med utsatta EU-medborgare som är en grupp Räddningsmissionen stöttar med flera insatser, till stor del finansierat av social resursförvaltning. Bland annat Station Nord som erbjuder övernattning för vuxna som inte får tillgång till det offentliga trygghetssystemet och saknar tak över huvudet.

Just gruppen utsatta EU-medborgare har minskat i Göteborg de senaste åren och det finns flera förklaringar till det.

Kartläggning: Färre EU-migranter i Göteborg

– Dels handlar det om det kontantlösa samhället. Människor som ber om pengar har svårt att få det. Många skulle säkert gett lite mer om de hade pengar på fickan. Dels politiskt går många ut och misstänkliggör människor som är i nöd vilket skapar en osäkerhet kring att vilja hjälpa till. En annan sak är olika företrädare som menar att man ska hjälpa på plats. Det tycker vi också, men bilden av verkligheten skiljer sig radikalt. Ytterligare en anledning kan vara att en del människor har skapat sig en bättre materiell standard och därför kan vara hemma längre perioder, säger Ulrika Falk.

Men bara för att färre personer syns på gatan betyder inte det att de försvunnit helt. Många utnyttjas i stället inom svart arbetskraft och annan exploatering.

– Vi är väldigt oroliga över detta. Fattigdomen har inte förändrats, säger Ulrika Falk.

Göteborgs Stad arbetar just nu med att ta fram en ny hemlöshetsplan för perioden 2020–2022 som ska styra förvaltningarnas arbete. Den nya planen välkomnas av Ulrika Falk på Räddningsmissionen.

– Det är jättebra. Men det saknas fortfarande en nationell plan. Nationella riktlinjer för stöd helt oberoende vilken situation man befinner sig i och vad som är orsaken till att en person är hemlös, säger hon.

Anna Holmqvist, verksamhetschef för boende och socialjour på social resursförvaltning. Foto: Göteborgs Stad

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"För oss är det tydligt – välfärden måste sättas först"

Debatt Socialdemokraterna Välfärdsarbetarna utför några av de allra viktigaste arbetsuppgifterna vi har i samhället. De tar hand om våra barn och äldre, vårdar de sjuka och utbildar de unga. torsdag 2/7 10:21

KRÖNIKOR

Fransson: "En historisk höst väntar din lokaltidning"

Krönika Göteborg Direkts chefredaktör Joakim Fransson ser tillbaka på en tuff vår, men blickar samtidigt framåt mot en historisk höst.fredag 3/7 13:10

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11