ÖKAR. År 2017 hade 2,1 procent kokain som primär drog att jämföra med 2011 när ingen, det vill säga 0 procent hade det. Foto: Scott Griessel

Kartlagt: Amfetaminet störst – men minskar

Färre personer med tungt missbruk i Göteborg använder amfetamin och färre av dem bor med barn. Däremot ökar användningen av cannabis, kokain, heroin och andra opiater i gruppen. Det visar Göteborgs Stads nya kartläggning av det tunga missbruket i staden.

  • Publicerad 15:27, 26 okt 2018

Bilden av Göteborg som en amfetaminstad håller långsamt på att suddas ut. Även om det fortfarande är den dominerande primära drogen för personer med tungt missbruk i staden, så minskar användandet bland alla grupper.

Däremot använder allt fler cannabis som sin primära drog. Ökningen syns framförallt bland de som är mellan 30 och 39 år.

Även heroin och andra opiater har ökat som primär drog i Göteborg för alla över 30 år med tungt missbruk. Positivt är däremot att användningen minskat för de som är yngre än 30 år.

– Resultaten är ungefär som vi hade förväntat oss, säger Karin Patriksson, utvecklingsledare för alkohol- och narkotikafrågor och ansvarig för kartläggningen.

Läs också: Nu ska knarket kartläggas

Sammanlagt har 955 individer med tungt missbruk identifierats bland dem Göteborgs Stads personal träffat 2017. Utifrån deras situation har man kunnat få en bild av hur droganvändningen ser ut och hur den har förändrats.

Senaste kartläggningen 2011

Senast staden gjorde en liknande kartläggning vad 2011. Då deltog även sjukvård, kriminalvård och idéburen sektor i att samla in information. I år har uppgifterna endast samlats in från personal inom socialtjänst, kommunala boenden och öppenvårdsverksamheter.

En stor förändring som kartläggningen visar är hur kokain i princip gått från att vara endast en partydrog till att nu också vara en primärdrog för vissa med tungt narkotikamissbruk.

– När vi gjorde kartläggningen 2011 var det 0 procent, nu är det 2,1 procent i den här gruppen. Så det är fortfarande få personer det rör sig om, men jag blev faktiskt lite förvånad, säger Karin Patriksson.

Vilka trender som ni kunnat visa på i den här kartläggningen tycker du är mest positiva?

– Mest positivt är att injicering går ner, ur smittskyddssynpunkt. Det har gått ner rätt ordentligt. En stor anledning till det, som säkert inte är den enda, är att amfetaminet gått ner. Något annat som är positivt är att färre med tungt missbruk lever med barn. Positivt är också att heroin går ner bland de som är under 30 år och lite fler har pågående vård- och behandlingskontakt sedan kartläggningen 2011.

Vad är mest oroande?

– Mindre positivt är att färre har en lönebaserad inkomst och även om fler har pågående vård och behandling så är det fortfarande drygt varannan som har det, säger Karin Patriksson.

GDPR oroar

Kartläggningen är den enda av sitt slag i Sverige så det är svårt att säga hur Göteborg skiljer sig från övriga landet. Inom Göteborg kan man däremot titta på lokala skillnader. Där kan man bland annat se att störst andel av personer med tungt narkotikamissbruk tillhör stadsdelen Majorna-Linné, följt av Angered och Östra Göteborg. Minst andel personer är hemmahörande i Centrum, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda.

Karin Patriksson hoppas att fortsätta kunna kartlägga det tunga missbruket i Göteborg men efter införandet av GDPR råder stor osäkerhet.

– Den ställer till det lite med den här typen av kartläggningar. Vi har jobbat på allt vad vi har kunnat för att jag skulle kunna bryta ner materialet så mycket det gick innan GDPR infördes. Nu får vi se hur vi kan gå vidare – om vi kan fortsätta och i så fall på vilket sätt, säger Karin Patriksson.

Primärdroger i Göteborg

Nedan redovisas i procent vilken drog som rapporterats som primär drog för personer med tungt missbruk i Göteborg.

Amfetamin: 31,6 procent

Cannabis: 23 procent

Heroin och andra opiater: 18,6 procent

Dämpande läkemedel: 10,1 procent

Alkohol: 6,8 procent

Läkemedel för opiatberoende: 5,3 procent

Kokain: 2,1 procent

Smärtstillande läkemdele: 1,5 procent

Annat preparat: 1,2 procent

Kartläggningens defintion av tungt missbruk: Personer, oavsett ålder, som under de senaste 12 månaderna någon gång injicerat narkotika eller som intagit narkotika på annat sätt dagligen eller så gott som dagligen (4 dagar eller mer per vecka) de senaste 30 dagarna.

Tungt narkotikamissbruk 2017

HÄR hittar du kartläggningen i sin helhet.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG