Naturskönt. I anslutning till den nya simhallen planeras både en park och en ny aktivitetshall i den gamla badanläggningen. Foto: Göteborgs stad

Klart: Då påbörjas bygget av Askims nya simhall

Askims nuvarande simhall är utdömd och ska ersättas med en ny. Nyligen avslutades samrådet och om inte planen överklagas kan bygget påbörjas tidigast våren 2023.

  • Publicerad 13:44, 1 nov 2021

Överklagas planen brukar processen bli fördröjd med ungefär ett år, men jag ser inte som tyder på att det blir överklagat

Det råder akut brist på simhallar runt om i hela Göteborg och i Askim sjunger badhuset på sista versen.

Eftersom det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att renovera den, planeras nu en ny som ska byggas på grusplanen söder om den befintliga anläggningen.

Om planen inte överklagas kan bygget av den nya simhallen påbörjas som tidigast våren 2023.

För en månad sedan avslutades samrådet och till våren går planen in i granskningsskedet inför ett eventuellt antagande till sommaren.

– Överklagas planen brukar processen bli fördröjd med ungefär ett år, men jag ser inget som tyder på att det blir överklagat, säger Eva Tenow, tidigare projektledare för den nya simhallen.

Beslutet: Här byggs Askims nya simhall

Park planeras

Genom att behålla den gamla byggnaden undviker man en längre stängning under byggtiden, samtidigt som det finns planer på att bygga om den för idrottsändamål.

Den nya simhallen kan bli 3 500 kvadratmeter stor med en takhöjd om cirka 12 meter, vilket möjliggör för en bassäng med totalt åtta 25-metersbanor och en multubassäng.

Även en 2 000 kvadratmeter stor bostadsnära park planeras i anslutning till den nya simhallen och aktivitetshallen.

Stor kapacitet. Simhallen ska kunna ta emot mellan 100 000 och 125 000 badgäster per år med möjlighet till utbyggnad i framtiden. Foto: Göteborgs stad

Vi är GBG

    Vi är GBG