Test. Hammarhus äldreboende blir först ut när kommunen börjar covid-testa personalen i äldreomsorgen. Foto: Arne Trautmann

Klart för coronatest på äldreboende i Göteborg

Nu ska kommunens personal inom äldreomsorgen testas för covid-19. Först ut är Hammarhus äldreboende i Angered.

  • Publicerad 16:18, 20 apr 2020

Det är ett erbjudande till medarbetare som sjukskriver sig för en lindrigare förkylning.

Det handlar om frivilliga tester för medarbetare inom den kommunala äldreomsorgen som arbetar nära riskgrupper.

Testerna är främst riktade till personal som är hemma med mycket milda symptom – alltså så lindriga symtom att de annars skulle ha arbetat.

– Det är ett erbjudande till medarbetare som sjukskriver sig för en lindrigare förkylning. Det handlar om att kunna gå tillbaka till jobbet och veta att man inte smittar någon annan med ett allvarligare virus, säger Babbs Edberg, stadsdelsdirektör i Centrum och ansvarig för samordningen av äldreomsorgens arbete med covid-19.

Efter SU:s coronatester – hopp om immunitet

Testerna genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen och att Hammarhus är först ut handlar om att verksamheten var redo.

Tanken är att alla stadsdelar ska ha möjlighet att testa sina medarbetare.

– Vi börjar på ett äldreboende för att kunna utvärdera hur testrutinerna fungerar i mindre skala. Om allt funkar bra kan vi, efter facklig samverkan, börja med tester för medarbetare på fler ställen.

Personliga provsvar

Det är ett självtest som utförs av den enskilde men arbetsgivaren är ansvarig för att personalen får tillgång till och att testet sedan skickas in på analys.

– Det tar minst ett dygn innan provsvaret har analyserats och resultatet kommer enbart till medarbetaren. Informationen ska ge vägledning för medarbetaren om hon eller han kan återgå i arbete, säger Anna Hildesson, sektorchef äldreomsorg i Angered.

Hur är situationen på stadens äldreboenden i dag?

– Vi har smitta på en del av våra boenden och bemanningen är ansträngd på vissa håll. Det finns också en oro kring skyddsutrustningen. Vi har den skyddsutrustning som riktlinjerna säger och jobbar jättemycket med information och kunskap för att personalen ska känna sig trygg med att använda den, säger Babbs Edberg.

Att testerna drar igång är viktigt ur minst två aspekter menar Babbs Edberg.

– Det ena är att vi får det lättare med bemanningen och kan säkra verksamheterna. Det andra är mer på ett personligt plan, att om man är orolig så kan man få veta om man har covid-19 eller inte, säger hon.

Sahlgrenskas uppmaning: Sök vård när du är sjuk