EXTRAINSATT. Kulturbudgeten måste klubbas innan nyår. I dag håller nämnden ett extrainsatt möte. Foto: Mostphotos

Klart: Kulturnämnden sammanträder i dag

I dag avgörs framtiden för kulturen i Göteborg. Det är dags för politikerna att klubba nästa års kulturbudget.

  • Publicerad 09:47, 19 dec 2019

Alliansens budget innebär åtstramningar för kulturen i Göteborg.

Alliansens budget klubbad – efter 14 timmar

I kulturförvaltningens budgetförslag inför 2020 riskerar därför flera verksamheter att försvinna när omkring 30 miljoner kronor måste sparas.

Fram till i förra veckan var även sex bibliotek i riskzonen, vilket väckte oro och protester bland göteborgarna på flera håll. Men på Lucia, 13 december gick Alliansen ut med ett löfte om att inga bibliotek läggs ner.

Bibliotekarien: "Det är hjärtskärande"

Vilka övriga kulturverksamheter som ryker skulle ha avgjorts redan i måndags.

Men när politikerna samlades bollades frågan tillbaka till förvaltningen och krav ställdes på mer resurser från kommunstyrelsen.

Extrainsatt möte

I dag klockan 16.00 samlas kulturnämnden i Hörsalen på Göteborgs Stadsbibliotek på ett extrainsatt möte med ambition att klubba kulturbudgeten för 2020.

Beslut om budget måste tas innan 31 december.

Fortfarande oklart hur kulturbudgeten ska gå ihop

Några hotade kulturverksamheter:

Sommarunderhållning

Speldags

Kulturnatta

Urbankonst

Kulturskommarjobb

Skolbio

Danssatsningen, utvecklingsdelen

Filmsatsninigen

Utvecklingsstöd till kulturskolan

Samt dra in stödet till Film i Väst på 4,5 miljoner kronor och använda 2,5 miljoner kronor av dessa till att balansera budget 2020 och 2,0 miljoner kronor till Göteborgs Stads filmsatsning.

Mer om kulturbudgeten:

Kommunfullmäktige har tilldelat kulturnämnden ett kommunbidrag för 2020 på 545,8 miljoner kronor.

Ökade kostnader för löner, hyror, generella prisökningar som förvaltningen står inför 2020 gör att kulturnämnden behöver hantera besparingar om 29,7 miljoner kronor för att nå en budget i balans.

Förvaltningen har arbetat fram en grund för besparingar motsvarande 16,7 miljoner kronor. Därtill återstod för nämnden att besluta om kulturpolitiska besparingar motsvarande 13 miljoner kronor.

Kulturnämnden beslutade enligt yrkande från (V), (MP) och (FI) att återremittera ärendet om budget för kulturnämnden 2020 till förvaltningen samt att hemställa till kommunstyrelsen för skyndsamt beslut om utökad ram motsvarande nedskärningarna om 29,7 miljoner kronor.

Källa: Kulturnämndens protokoll

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Corona snuvade Stefan Livh på radiosorti

Berättar om livet i karantän. 31 mars var hans sista dag på jobbet som programledare på Sveriges Radio. Men corona och karantän har hindrat honom från det. – Jag vet inte när mitt sista program blir, säger Stefan Livh.tisdag 7/4 16:23

DEBATT

Pest eller kolera – eller corona

Tradition Tittar man i Göteborgs uråldriga journal kan man se att historiskt sett är corona långt från den enda pandemi som drabbat staden. Digerdöden, pest, smittkoppor och kolera står att läsa.lördag 4/4 16:00

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57